Auhinna võttis vastu Prof Peep Talving (PERH), auhinna andsid üle HOL tegevdirektor Andre Sepp ja Harjumaa tervisenõukogu esimees Kerli Vilk.

Harjumaa tervisetegu 2023

“Stop The Bleed” (Peata ohtlik verejooks)
koolitused kogukonnale

Tallinna linn

 

 

 

 

 

Esitajad kirjeldasid tervisetegu järgmiselt:

Prof Peep Talving tõi Eestisse “Stop The Bleed” (Peata ohtlik verejooks) koolitusprogrammi ja on koos Laivi Uuetoaga koolitusi Harjumaal laiemale kogukonnale läbi viinud. Ameerika Kirurgide Liidu poolt ettevalmistatud koolituse eesmärgiks on kogukondades esmaabioskuste arendamine, suurendamaks vigastatu ellujäämise võimalusi enne meditsiinispetsialistide saabumist. Koolitusel osalejaid õpetatakse sündmuskohal tuvastama ohtlikku verejooksu ning harjutatakse rõhk- ja hüübeside ning žguti kasutamise oskusi selle peatamiseks. Need oskused on olulised nii üksikisiku õnnetuse korral kui ka masskannatanutega kriisisituatsioonides.

2023.aastal pakuti tasuta koolitusi elutähtsat teenust osutavates (Kiirabi, Punane Rist, med. teenuse osutajad) või kõrgendatud riskiga ettevõtetes (nt jahimeeste selts) kui ka laiemalt gümnaasiumites (Arte G, Kiili G) jm organisatsioonides (sh Tallinna LOV, TET võrgustiku liikmed), kokku 18 korral, üle 300 osalejaga. Koolituse järgselt on kõikidele organisatsioonidele kingitud esmaabi tarvikute komplekt, mida vajadusel saab kohe kasutada. Koolitused on saanud väga positiivset tagasisidet ja huvi uue aasta võimaluste osas on kõrge ka avalikku reklaami tegemata. Peep Talvingu eestvedamisel on alustatud koolitajate väljaõppega PERH Traumakeskuses ning panustamisega organisatsioonide sisekoolitajate koolitamisse (nt Päästeamet).

Tunnustamist väärt on ühe traumakirurgi soov panustada kogukondlikku ennetustegevusse ja inimeste esmaabi oskuste arendamisse professionaalsel tasandil nagu Peep Talving koos oma abilise Laivi Uuetoaga on seda sel aastal teinud.

 

Harjumaa tervisetegu on Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) ja Harjumaa Tervisenõukogu poolt välja antav tunnustus.

Tunnustuse eesmärk on tõsta Harjumaal esile edukat vaimset ja füüsilist tervist toetavat tegevust, ettevõtmist, ehitist, ruumi või rajatist, tänu millele on kogukonnas paranenud või loodud soodsad tingimused terviseteadlikkuse tõusuks, tervisekäitumise parendamiseks, riskikäitumise vähenemiseks.

2023 esitatud kandidaadid:

 1. Apranga “Vaimse Tervise Mentorite kogukond”, Tallinn
 2. Tennis kogukonna peredesse, MTÜ KerMar, Rae vald
 3. Kõnnime südame rõõmuks, Lasteaed Vikerkaar, Tallinn
 4. Lääne-Harju Liikumissari, eestvedajad Kristi Krull ja Kadi Möller, Lääne-Harju vald
 5. Liikumisrõõm ja Tervis, Paldiski Lasteaed Sipsik, Lääne-Harju vald
 6. Orienteerumismäng “Avasta Kuusalu valda”, Kuusalu vald
 7. Aktiivne osalus rinnavähi sõeluuringutes, Kose vald
 8. Ardu tenniseväljaku korrastamine, Kose vald
 9. Ravila võrkpalliplats korda, Kose vald
 10. Vaimse tervise festival OLEMISE VÕLU, Anija vald
 11. Tehnopoli tervisetehnoloogia kogukond, Tallinna linn
 12. Talvehooaja jooks-matkad Harku vallas, Harku vald
 13. “Stop The Bleed” koolitused kogukonnale, Tallinna linn
 14. Rae valla liikuvuskuu, Rae vald

Tunnustuse väljaandmine algatati Harjumaa Tervisenõukogu poolt 2019.aastal.

Harjumaa tervisetegu:
2022 – Ülemiste linnaku väljas töötamise ala, kõnnikoosolekurada ja terviseteemaline välinäitus, Tallinn
2021 –
Esmatasandi tugiteenuste süsteemi loomine Harku vallas (Harku vald)
2020 – Prangli saare kiirabi tugipunkti loomine (PERH, Viimsi vald)
2019 – Viimsi eralasteaed Väike Päike “Lapsevanemate kool” tasuta vanemahariduse koolitused kogukonnale (Viimsi vald)

Rahvatervise valdkonnast loe lähemalt.

Täiendav info:
Kerli Vilk, rahvatervise nõunik, Harjumaa Omavalitsuste Liit
kerli.vilk@hol.ee; tel.53 301747