Harjumaa tervisetegu 2021

Harjumaa tervisetegu 2021

Esmatasandi tugiteenuste süsteemi loomine

Harku vallas

Vaata videoklippi

Harku vallavanem Erik Sandla ja Maris Viisileht. Foto Erik Riikoja.

Esmatasandi tugiteenuste süsteem sai algatatud 2021. a algusest Harku vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juurde. Sellega aidatakse kaasa Harku valla lasteaia- ja koolilaste vaimse tervise toetamisele. Ettevõtmisele eelnesid teiste valdade kogemustega tutvumised ja vastavate õigusaktide koostamised. Senine praktika on näidanud, et kooli- ja lasteaiadirektoritel on väga keeruline olnud tugispetsialiste tööle võtta (osaliselt on see ka õnnestunud). Süsteemi vallavalitsuse alla loomisel on võimalik olla töötasu maksmisel paindlikumad, samuti on võimalik tugispetsialiste suunata neisse koolidesse ja lasteaedadesse, kus neid on puudu ja vajadus kõige suurem. Eesmärgiks on võetud, et esmatasandi tugiteenused oleksid võimalikult ühtlaselt kättesaadavad üle valla. Lisaks on sellisel viisil tööd korraldades võimalik tagada, et tugispetsialistid tegelevad 100% enda erialase tööga ehk laste, õpilaste ja nende peredega. Samuti on sel viisil paremini tagatud tugispetsialistide omavaheline koostöö. Neil on võimalik lihtsamalt kogemusi jagada, üksteiselt õppida.

Vallasisene koostöö selles valdkonnas on väga oluline. Lõppkokkuvõttes on eesmärgiks, et kui esmatasandi tugisüsteem töötab täiel võimsusel, väheneb koormus teisele tasandile. Vajalik on juba eos ennetada teatud probleeme, mis kõik teenib laste ja perede vaimse tervise säilimist. Volikogu otsusega on olemas 9 ametikohta, mida täidetakse järk-järgult – jaanuarist.2021 kolm, septembrist 2021 kolm ja jaanuarist 2022 samuti kolm ametikohta. Hetkel on täidetud 4 ametikohta, tööl on sotsiaalpedagoog, logopeed, kaks psühholoogi. Selline lähenemine on ennast õigustanud ja liigutakse tugiteenuste pakkumisel järjest parema tulemuseni. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo on tunnustanud sellist lähenemist, ta on öelnud, et selliselt süsteemi ülesehitamisega tegelevad ainult edumeelsed KOV-id.


2021 esitati 15 kandidaati:

 • Inspiratsioonipäev „Seeniorite salaelu“ ja fotonäitus „Kangelased“ (Saue vald)
 • Vasalemma terviseraja täiendamine (Lääne-Harju vald)
 • Eakate kõnnid Raasiku vallas (Raasiku vald)
 • Kuusalu multifunktsionaalne palliväljak (Kuusalu vald)
 • Hooliv tööandja Santa Maria AS (Saue vald)
 • Aegviidu Tervisedepoo (Anija vald)
 • Lääne-Harju valla vabatahtlike panus vaktsineerimisel (Lääne-Harju vald)
 • Covid-19 vastu vaktsineerimise edukas korraldamine Harku vallas (Harku vald)
 • Esmatasandi tugiteenuste süsteemi loomine Harku vallas (Harku vald)
 • Spordiolümpiaad Paldiski lasteaias Sipsik (Lääne-Harju vald)
 • Terviseürituste sari “Terves kehas terve vaim” (Kose vald )
 • Saku Diabeetikute Seltsi pikaaegne edukas tegutsemine (Saku vald)
 • Jüri Gümnaasiumi koolirestoran kui tervisliku distantsõppe toetaja ( Rae vald)
 • Viimsi valla koolide personali vaimse tervise toetamine (Viimsi vald)
 • Eesti kõige edukamad vaktsineerijad – Saku vald ja Kiili vald

Harjumaa tervisetegu on Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) ja Harjumaa Tervisenõukogu poolt välja antav tunnustus.

Tunnustuse eesmärk on tõsta Harjumaal esile edukat vaimset ja füüsilist tervist toetavat tegevust, ettevõtmist, ehitist, ruumi või rajatist, tänu millele on kogukonnas paranenud või loodud soodsad tingimused terviseteadlikkuse tõusuks, riskikäitumise vähendamiseks ja tervisekäitumise parendamiseks.

Konkurss toimus esmakordselt 2019. aastal.

Harjumaa tervisetegu:
2020 – Prangli saare kiirabi tugipunkti loomine (PERH, Viimsi vald)
2019 – Viimsi eralasteaed Väike Päike “Lapsevanemate kool” tasuta vanemahariduse koolitused kogukonnale (Viimsi vald)

Rahvatervise valdkonnast loe lähemalt.

Täiendav info:
Kerli Vilk, rahvatervise nõunik, Harjumaa Omavalitsuste Liit
kerli.vilk@hol.ee; tel.53 301747

EST