UUS! Konkurss avatud! Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon 2019

Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon 2019! 

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 01. oktoober 2019.a.

Tunnustamise ettepaneku esitamise vorm on leitav SIIT

Harjumaa siseturvalisusesse panustava organisatsiooni tunnustamise eesmärk on aidata Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) poolt kaasa terve elanikkonnaga vaba ja turvalise ühiskonna kujunemisele, kus kogukonnad on kaasatud turvalise elukeskkonna loomisele, üksikisikute ja kogukondade koostegutsemise kaudu on tagatud ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele ja süütegudele.

  • Tunnustusega väärtustab HOL kogukondliku turvalisuse loomisse panustavaid organisatsioone, kes tõstavad kogukondliku turvatunnet ja edendavad kogukonna elu ning on olulised partnerid kohalikele omavalitsustele ja ettevõtjatele.
  • Tunnustus antakse juriidilistele isikutele (s.h mittetulundusühingud, korteriühistud, sihtasutused, äriühingud).
  • Esitatud organisatsioone hindab Harjumaa Turvalisuse Nõukogu, kes hindab kandidaatide panust Harjumaa kogukondliku turvalisuse loomisse ja siseturvalisuse suurendamisse, käsitledes muuhulgas
    • mõjusate lahendustega turvalisema elukeskkonna loomist;
    • ohuennetust ja ohuolukordade lahendamisvõimalust;
    • kogukondliku võimekuse tõstmist.

Konkursi läbiviimise aluseks on Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 10.04.2019 otsus nr 8 „Harjumaa siseturvalisusesse panustava organisatsiooni tunnustamise kord“, mis on leitav SIIT
Harjumaa siseturvalisusesse panustava organisatsiooni tunnustamise konkurss toimub esmakordselt.
Auhind antakse üle Harjumaa Aasta Tegijate tunnustamise pidulikul tänuüritusel. 

Kontaktisik:
Maie Liblik
HOL siseturvalisuse nõunik
maie.liblik@hol.ee
+372 615 0350
+372 53 488786

Rohkem infot Siseturvalisusest 

EST