Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon

Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon 2019 – MTÜ Lootuse Küla (Saue vald)

MTÜ Lootuse Küla väärib tunnustust mitmel põhjusel. Esiteks seepärast, et ta toob abi vajavad sõltlased ära tänavatelt, kus nii nende endi tervis ja elud on sõna otseses mõttes ohus, aga seetõttu vähendab ka ohte, mida sõltlased võivad tekitada oma lähikondlastele ja kaaskodanikele. Töö, mida tehakse Lootuse Külas iga üksiku elu muutmiseks ja päästmiseks, on tohutu, tähtis ja tulemuslik. Samuti tegeletakse ennetustööga, käiakse kohtumistel koolides jne. Kuid Lootuse küla ei loo turvalisust mitte ainult enda elanikele ja kitsamale kogukonnale. Lootuse Küla tahab anda midagi tagasi ka piirkonna kogukonnale, mis on küla omaks võtnud. Külas toimetab juba kümme aastat Lootuse Küla Päästeselts, mis pakub nii operatiivset päästevõimekust kui osaleb aktiivselt ennetustöös (nt piirkonna koolides).

Harjumaa siseturvalisusesse panustava organisatsiooni tunnustamise eesmärk on aidata Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) poolt kaasa terve elanikkonnaga vaba ja turvalise ühiskonna kujunemisele, kus kogukonnad on kaasatud turvalise elukeskkonna loomisele, üksikisikute ja kogukondade koostegutsemise kaudu on tagatud ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele ja süütegudele.

  • Tunnustusega väärtustab HOL kogukondliku turvalisuse loomisse panustavaid organisatsioone, kes tõstavad kogukondliku turvatunnet ja edendavad kogukonna elu ning on olulised partnerid kohalikele omavalitsustele ja ettevõtjatele.
  • Tunnustus antakse juriidilistele isikutele (s.h mittetulundusühingud, korteriühistud, sihtasutused, äriühingud).
  • Esitatud organisatsioone hindab Harjumaa Turvalisuse Nõukogu, kes hindab kandidaatide panust Harjumaa kogukondliku turvalisuse loomisse ja siseturvalisuse suurendamisse, käsitledes muuhulgas
    • mõjusate lahendustega turvalisema elukeskkonna loomist;
    • ohuennetust ja ohuolukordade lahendamisvõimalust;
    • kogukondliku võimekuse tõstmist.

Rohkem infot Siseturvalisusest 

 

Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon:
2019 Lootuse Küla MTÜ (Saue vald)
Konkurss toimus esmakordselt 2019

 

EST