Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon 2019

Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon 2019 

Konkurss on lõppenud.

Harjumaa siseturvalisusesse panustava organisatsiooni tunnustamise eesmärk on aidata Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) poolt kaasa terve elanikkonnaga vaba ja turvalise ühiskonna kujunemisele, kus kogukonnad on kaasatud turvalise elukeskkonna loomisele, üksikisikute ja kogukondade koostegutsemise kaudu on tagatud ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele ja süütegudele.

  • Tunnustusega väärtustab HOL kogukondliku turvalisuse loomisse panustavaid organisatsioone, kes tõstavad kogukondliku turvatunnet ja edendavad kogukonna elu ning on olulised partnerid kohalikele omavalitsustele ja ettevõtjatele.
  • Tunnustus antakse juriidilistele isikutele (s.h mittetulundusühingud, korteriühistud, sihtasutused, äriühingud).
  • Esitatud organisatsioone hindab Harjumaa Turvalisuse Nõukogu, kes hindab kandidaatide panust Harjumaa kogukondliku turvalisuse loomisse ja siseturvalisuse suurendamisse, käsitledes muuhulgas
    • mõjusate lahendustega turvalisema elukeskkonna loomist;
    • ohuennetust ja ohuolukordade lahendamisvõimalust;
    • kogukondliku võimekuse tõstmist.

2019 kandidaadid:
* Ümera tn 28 KÜ (Tallinna linn)
* Lootuse Küla MTÜ (Saue vald)
* Kaberneeme Klubi MTÜ (Jõelähtme vald)
* Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (Tallinn)

Konkursi läbiviimise aluseks on Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 10.04.2019 otsus nr 8 „Harjumaa siseturvalisusesse panustava organisatsiooni tunnustamise kord“, mis on leitav SIIT
Harjumaa siseturvalisusesse panustava organisatsiooni tunnustamise konkurss toimub esmakordselt.
Auhind antakse üle Harjumaa aasta tegijate tänuüritusel 28.novembril Arvo Pärdi keskuses.

Rohkem infot Siseturvalisusest 

EST