Hea Harjumaa ettevõtja

Hea Harjumaa ettevõtja!

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus arendab teenust, mille osana luuakse väliste partnerite võrgustik, kes saavad ettevõtjaid erinevate spetsiifiliste teemade puhul nõustada ja seeläbi aidata luua lisandväärtust. Tegevuse peamine sihtrühm on Harjuma mikro- ja väikeettevõtjad.

Teenuse paremaks arendamiseks ja sihtrühma vajaduste kaardistamiseks viib HEAK läbi uuringu tugiteenuste senise kasutamise ja tulevikuvajaduste kohta. Vastused ja uuringu tulemused jäävad konfidentsiaalseks ning neid kasutatakse uue teenuse loomisel ekspertgrupi kohtumistel. Samuti kasutatakse konfidentsiaalselt osa andmeid Tartu Ülikooli üliõpilase lõputöös “Mikroettevõtete tugiteenuste vajadus ja kasutamine Harju maakonna näitel”, mille autor on HEAKi noorte koordinaator Siim Kasari.

Küsitlus koosneb 13 küsimusest ning suletakse 19. aprillil 2018.