HEAK artiklisari: Kokkuvõte tegutseva ettevõtte nõustamisteenuse esimesest aastast

Eelmisel, see on 2017. aastal alustas Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus nõustamisteenuse pakkumist Harjumaal tegutsevatele väikeettevõtetele. Nõustamise sihtgrupiks on väljaspool Tallinna lähipiirkonda tegutsevad vähemalt 3 aastased ettevõtted, kelle palgal on kolm või enam töötajat. Nüüd on paslik heita pilk sellele kuidas suutsime ettevõtjaid esimesel aastal aidata.

Kui rääkida valdkondadest, milles on meilt kõige rohkem nõu küsitud, siis joonistub selgelt välja 3 peamist – müük, protsesside ja tootmise optimeerimine ning digitaliseerimine.

Konkurentsitult kõige suurem teemade hulk on seotud ekspordi ja ka laiemalt müügiga. Näeme, et väga paljude väikeettevõtete puhul on keeruline teha esimest sammu, et jõuda oma toodetega välisturgudele. Põhjuseid on siin mitmeid, kuid nimetame vaid mõned:

  1. Aeg. Ettevõtte omanik(ud) on ühtlasi olnud vastutavad ka ettevõtte müügivaldkonna eest ning suur osa müügist on tulnud läbi tutvusringkonna. Selleks, et panustada uuele ja juba olemasolevast Eesti turust märgatavalt suuremale turule, nõuab see müügiga tegelevalt inimeselt suuremat aja ja energia kulu. Aga just aega ettevõtte omanikel enamasti ei ole.
  2. Turud on erinevad. Isegi kui ettevõttel on palgal müügimees või müügimeeskond, siis neil ei ole kogemust Soome, Rootsi ega muudel sihtturgudel.
  3. Keeleoskus. Olles ise väga pikalt töötanud  erinevates ettevõtetes, saan oma kogemusest öelda, et tegelikult saab enamuse klientidega nii Skandinaavias kui ka Lääne Euroopas hakkama inglise keelega.  Küll aga kohaliku keele tundmine, kasvõi algtasemel, aitab just väikeste ja tundmatute ettevõtete puhul luua potentsiaalse kliendiga müügi õnnestumiseks vajaliku usaldussuhte.

Müügi ja ekspordi valdkonnas oleme nii oma jõududega kui ka väliste konsultantide abiga läbi viinud müügi- ja müügijuhtimise koolitusi. Müügijuhtimine on eriti aktuaalne kui väikeettevõte soovib palgata müügiesindajat või agenti sihtriigis. Sellisel juhul on määrava tähtsusega, et kohe algusest seatakse selged eesmärgid, mõõdikud millega hinnatakse saavutatavat tulemust ning mis on ettevõtte väärtuspakkumine kliendile. Lisaks koolitustele on just väärtuspakkumise defineerimine valdkond, kus olen meie klientidega palju tööd teinud.

Populaarsuselt teine teemade ring on seotud ettevõtte protsesside ja tootmise optimeerimisega. Viimasel ajal on moodne rääkida tootmise automatiseerimisest ning digitaliseerimisest, justkui see oleks võluvits mis muudab ettevõtted efektiivseks. Jah, nii automatiseerimine kui digitaliseerimine aitab, kuid enne on vaja saada korda elementaarsed asjad, konkreetsemalt vähendades (tootmis)protsessidest defektsete toodete või kliendile mitte sobiva teenuse pakkumist. Jäädes lootma ainult automatiseerimisele suurendate te ainult toodetavate kaupade hulka. Aga kui 10% teie klientidest ei ole kaubaga rahul, siis peale automatiseerimist jääb kaubaga mitte rahul olevate klientide hulk endiselt samale 10% tasemele, ainult et tänu kiiremale tootmisprotsessile, on mitte rahul olevaid kliente arvuliselt rohkem. Baastõed, nagu kliendi vajadustest arusaamine, raiskamiste elimineerimine protsessidest ning tarne täpsus on olnud ja jäävad nendeks võlusõnadeks mis aitavad teil konkurentidest paremad olla. Oleme pakkunud oma klientidel nii LEAN metoodikatele rajanevat konsultatsiooni ja optimeerimise projektide läbiviimist.

Kolmas ja järjest kasvav vajadus on olnud nõustamine tootmisprotsesside digitaliseerimise valdkonnas. Oleme aidanud oma klientidel analüüsida nõudeid tootmise juhtimise ja planeerimise infosüsteemide valikuks ja olnud abiks infolahenduste juurutamisel. Samuti oleme kokku viinud ettevõtjaid ja lahenduste pakkujaid, kes aitavad mõõta ja analüüsida tootmisprotsesside tekkivaid kadusid.

Kui mõelda sellele, mida alanud aasta toob, siis oskame ette näha kahte trendi. Tänu järjest kasvavale tööhõivele ja järjest teravnevale oskustööliste puudusel, julgeme ennustada, et käesoleval aastal kasvab hüppeliselt vajadus personali värbamise teemaliste koolituste ja nõustamiste järele. Seega julgustan Harjumaa ettevõtjaid, et kui te tunnete vajadust värbamisprotsessi koolituse järele või soovite personaalset mentorit kes teis selles valdkonnas aitaks, siis pöörduge meie poole. Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ei teosta värbamist, küll aga on meil kogenud mentorite võrgustik, kes oskavad teid aidata. Teine kasvav trend on konsultatsioonid ettevõtte toomise ja juhtimise protsesside automatiseerimise ja digitaliseerimise valdkonnas.

 

Eduard Laur
Ettevõtluskonsultant
SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus