HEAK artiklisari: Mentorklubis osalemine on “kord elus kogemus”

Harjumaa mentorklubi korraldaja ja ettevõtluskonsultant Elina Lahesoo palus Aktiivmarketing OÜ osanikul Heiki Kurmil rääkida enda kogemusest ja mõtetest seoses Harjumaa mentorklubis osalemisega.
Mentorklubid on Maakondlike Arenduskeskuste poolt läbiviidav sündmuste sari, kus alustavad ettevõtjad kohtuvad juba pikemalt ettevõtlusmaastikul tegutsenud ettevõtjatega. Ühisüritustel saadakse omavahel tuttavaks, jagatakse mõtteid ja ideid, koolitutakse. Mentori toel saab alustav ettevõtja hetkeolukorda analüüsida, panna paika eesmärgid ning nende saavutamise tegevuskava. Lisaks on võimalus tutvuda teiste alustavate ettevõtjatega, kel on sarnased väljakutsed. Olla üksteisele toeks ja inspiratsiooniks.

Mentorklubis osalemine on “kord elus kogemus”

Kui kaks aastat tagasi esitasin avalduse osalemiseks mentorina Harjumaa Ettevõtlus – ja Arenduskeskuse mentorprogrammis, ei osanud ma ette kujutada, millist tähendust omab klubis osalemine mulle kui mentorile.

Nüüd pea kaks mentorklubi hooaega hiljem, on minu jaoks klubi tegevusest välja joonistunud palju selgepiirilisem pilt.. Välja kujunemas on põhjalikum arusaam mentorklubi eesmärkidest ja olemusest ning sellest, mis on klubis osalejate jaoks oluline motivaator, mis on oluline, millest võiks ja peaks kinni haarama.

Mis motiveerib klubi kahte peategelast — mentiid ja mentorit?

Mentii.
Minu isiklik arvamus on, et mentiide motivaatoreid on mitu. Üks motivaator võiks olla võimalus saada ettevõtjaid “kimbutavatele”väljakutsetele kõrvaltvaataja hinnangut ning toetust oma mõtetele, otsustele või lahendustele. Teiste alustavate ettevõtjatega suhtlemine avardab alustava ettevõtja mikromaailma ning klubis avaneb võimalus kogeda läbi suhtluse klubi liikmetega, et oma väljakutsetega ei olda üksi — paljud kolleegid ettevõtlusmaastikul on silmitsi samalaadsete hirmude ja väljakutsetega. Kaasmentiidega samadest asjadest rääkimine, on inspireeriv ning aitab ka oma väljakutseid näha laiemas plaanis.

Teine oluline motivaator on muidugi võimalus suhelda mentoritega. Küsida nõu, arutada asju — selline vahetu suhtlus inimestega, kes on ettevõtjatena näinud õnnestumistele lisaks ka oma ettevõtte kasvuvalu, ärilisi (miks ka mitte eraelulisi) ebaõnnetumisi, põrumisi ja sügavaid kriise. Võib ju kõlada klišeena, kuid parim koolitaja on ikka suur põrumine. Need, kes suurimast paksust on läbi astunud, oskavad ka üht-teist soovitada-õpetada. Nii on asjal kogemuspõhine sang küljes, millest noorel ettevõtjal on kergem kinni haarata.

Mentorklubis, ja miks ka mitte klubiväliselt, ongi mentoriga suhtlemine minu hinnangul mentii jaoks selline kord-elus-võimalus, mida tihtipeale alustavale ettevõtjale naljalt ei avane. Võimalus rääkida kogenud ettevõtjaga, kes on paljude mentiid ohustavate või kimbutavate väljakutsetega juba silmitsi olnud. Oma kogemusele tuginedes saab mentor anda mentiile vajalikke juhiseid ning soovitusi, kuidas ühes või teises olukorras lahendusi otsida ning neid ka leida.

Ja kolmandaks. Klubi läbivaks teemaks on suurepärased koolitused. Koolitusi pakub mentorklubi kõikvõimalikel teemadel — alustades personaliküsimustest ja lõpetades näiteks turunduse või teenusedisainiga. Ole vaid tubli ja hoia silmad-kõrvad lahti, et koolitustel räägitu sinuni jõuaks.

Kui tõmmata ühte lausesse, millist kasu saab mentii mentorklubist, siis see võiks olla järgmine: “Võimalus suhelda teiste alustavate ettevõtjatega, osaleda erinevatel ettevõusalastel koolitustel ja kasutada klubis osalevate mentorite kogemuste pagasit, et kõigi eelpool mainitud võimaluste tulemusel leida oma väljakutsetele optimaalseimad lahendused.”

Mentor.
Isiklikus plaanis on mentoriks olemine olnud sügavalt mentaalne kogemus — see on olnud võimalus tunda ennast kasuliku ning vajalikuna. Mentorklubis avaneb võimalus jagada oma elukogemust teistega, teha seda oma kallihinnalise aja arvelt ja ilma ootuseta, et midagi käegakatsutavat tagasi antakse — see on hea tunne. See on tunne, mida tasub kogeda igal ettevõtjal. Ja tagasi saab kuhjaga! Häid emotsioone.

Mentorina klubi tegevuses osalemise üheks oluliseks motivaatoriks on kahtlemata olnud ka võimalus panustada pisutki ettevõtjate uue põlvkonna kujunemisse ning arengusse. Mida edukam on Eesti ettevõtjate uus põlvkond, seda edukam on ka Eesti majandusareng.  Edukast majandusest võidavad ju kõik. Lihtne!

Hiilgava boonusena on võimalus suhelda kaasmentoritega ning leida uusi sõpru, kellega klubiväliseltki on tore suhelda. Mentorklubi tulemusel tekib ka mentoril uus kontaktidevõrgustik, mis mingil määratlemata ajal tulevikus võib osutuda majanduslikult kasulikuks. Mentoril tasub kindlasti meeles pidada, et tänased mentiid võivad mentorile tulevikus olla äripartnerid ja miks mitte ka kliendid.

Nii nagu mentiilegi, on ka mentori jaoks kasulik lisandväärtus võimalus osaleda mentorklubi korraldatavatel koolitustel. Iga koolitus, vaatamata ka tõenäosusele, et paljud asjad mentorile juba varasemast tuttavad, aitab kinnistada juba kogetud või õpitut.

Võttes kokku enda isikliku mentorklubi kogemuse, saan julgelt väita, et mentorklubis osalemine ongi kord-elus-võimalus, mida tasub kasutada mõlemal osapoolel — nii potentsiaalsel mentiil kui ka mentoril. Kui kasulikuks aga kujuneb klubis osalemine, sõltub paljuski siiski osalejast endast. Julget pealehakkamist ja ära karda oma väljakutsetest rääkida ning neid teistega jagada! Suhtle ja kuula tähelepanelikult! Nii on võimalik lõigata maksimaalset  kasu mentorklubi tegevusest — omandada uusi teadmisi, leida lahendusi ning luua uusi äri- ja isiklikke kontakte.

 

 

Heiki Kurm
Harjumaa mentorklubi mentor, Aktiivmarketing OÜ osanik

 

 

 

 

Harjumaa mentorklubi hooaeg kestab sügisest kevadeni, uut hooaega alustame septembris. Lisaküsimusteks ja kandideerimiseks kontakteeru: elina@heak.ee

Elina Lahesoo
Ettevõtluskonsultant
SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus