HEAK artiklisari: Metallitöötlemisettevõtted Harju- ja Raplamaalt käisid ühiselt Soomes kontaktreisil.

Kontaktreisil osalejad Tampere messikeskuse ees hetk enne messile suundumist

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) ning Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (RAEK) korraldasid septembri lõpus Harju- ja Raplamaa ettevõtjate kahepäevase kontaktreisi Soome, mille käigus külastati ka Alihankinta messi Tamperes. Tegu on iga-aastase messiga, mis on pikkade traditsioonidega ning valdkonna ettevõtete seas kõrgelt hinnatud. Nagu messil osalejad ise ütlevad, siis firmadele on messil  iga-aastane osalemine  pigem kvaliteedi ja stabiilsuse märk. Lisaks ka oluline koht uute kontaktide loomiseks ja olemasolevate klientidega suhtlemiseks.

Kuna kontaktreisil osalenute reisiseltskonda kuulus palju erineva suurusega ja taustaga peamiselt metallisektoris tegutsevaid ettevõtteid, siis tõdesid kõik reisil osalenud, et väga kasulik ja värskendav oli kahepäevase reisi vältel saada kokku ning tutvuda teiste samas sektoris tegelevate ettevõtjatega. Vahetu suhtluse läbi saadi arutleda ühiste murede või eesmärkide üle ning mitmelgi juhul leiti endale hea koostööpartner kellega edaspidisele koostööle asuda.

Ühe ettevõttena külastas Alihankita messi Märjamaal tegutsev Raudveli OÜ, mille põhitegevusalad on metallitööd ja pulbervärvimine. Üle poole ettevõtte toodangust moodustavad metallist mööblidetailid ja karkassid. Kuna ettevõttel konkreetne omatoode puudub, siis kogu toodang läheb allhanke klientidele.

Raudveli OÜ juhataja Meelis Kaljuma ütles, et reis ja messikülastus 25. ja 26. septembril läksid igati korda ja tulemus ületas esialgseid ootusi. Enne sõitu seadis ta endale kaks eesmärki, esiteks uute ärikontaktide leidmise ning teiseks võimalike varustuskanalite ringi laiendamise. Mõlemad eesmärgid said täidetud ning uusi tutvusi ja koostööalaseid kontakte sai luua nii Läti, Leedu kui ka Soome firmadega.

Kahepäevasel väljasõidul osales ka Soome-Eesti ekspert ja nõuandja Valdar Liive, tänu kellele oli võimalik meie reisiseltskonnal külastada lisaks messile veel ka Helsingis asuvat ettevõtluse arenduskeskust NewCo Helsinki ning Avanti tehast Tampere lähistel. Toivo Utso NewCo Helsinkist andis ülevaate, kuidas nemad aitavad kaasa ettevõtete arengule Helsinki piirkonnas ning muuhulgas ka sellest, kuidas tegelevad Eestist pärit ettevõtjate nõustamisega (olgu teadmiseks, et neil on osa jagatavaid infomaterjale ka eestikeelsed).

Tehasekülastus andis suurepärase ülevaate rahvusvahelise haardega ettevõttes rakendatud kaasaegsete tehnoloogiate kasutamisest ning  efektiivsete tootmisprotsesside juhtimisest. Kuna Avant kasutab allhanke teenuseid ka Eestist, siis oli nii mõnelgi reisil osalenul uhke tunne näha oma toodangut juba maailmakuulsate väiketraktorite koosteliinil.

Esimese päeva lõpetas ühine õhtusöök koos messil eksponentidena väljas olevate ettevõtetega, millega liitusid ka Eesti Masinatööstuse Liidu ja EASi esindajad. Ligi 40 inimese osalemine andis hea võimaluse kogemuste jagamiseks ja kontaktide leidmiseks veidi vabamas õhkkonnas.

Kontaktreisile eelnes päevane messikoolitus Tallinnas, mida juhtisid kogenud ekspordipraktik Jakob Saks ja hiljem kogu reisi kaasa teinud ning oma väga põhjalike Soome suunaliste teadmiste ja kogemustega reisi veelgi huvitavamaks muutnud Valdar Liive, kes teel Soome  tegi laevas ka ettekande Eesti ja Soome ärikultuuride erinevusest.

Järgmine ettevõtjate kontaktreis on kavas 2018 aastal. Selle sihtkohta ja sisu hakatakse planeerima lähikuude jooksul.

Kontaktreisid saavad teoks tänu Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi rahastusele.

Ermo Brecher
Ettevõtluskonsultant
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Kontaktreisil osalejad Tampere messikeskuse ees hetk enne messile suundumist

Vaata kõiki kontaktreisi pilte