HEAKi MTÜ konsultandid ühinevad üleskutsega lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus

HEAKi MTÜ konsultandid ühinevad üleskutsega lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus.
Vabaühenduste liit teeb ettepaneku lõpetada läbipaistmatu katuseraha jagamine. Aastaid on parlamendiliikmed jaganud vahetult enne riigieelarve vastuvõtmist maksumaksja raha konkreetsetele objektidele ja organisatsioonidele enda äranägemisel. 2017. aastal anti niisuguseid toetusi üle 500, kokku enam kui nelja miljoni euro eest. Üle poole neist sai avalik sektor, peamiselt omavalitsused. Alla poole läks vabaühendustele, kellest hulgale oli see tegevustoetus, mitte investeering, nagu katuseraha kutsutakse. Tegevustoetusi peaksid andma aga ministeeriumid oma strateegilistele partneritele.
Oma toetuse saab anda: