Harjumaa Võimekad.

Kes on need Harjumaa Võimekad kes korraldavad ligi 25 aastat järjest laagreid nii noortele kui ka lastevanematele ning aasta jooksul pakuvad tööd umbes 160 inimesele?
– Õige vastus on MTÜ Vihasoo Noortekeskus, Harjumaa Võimekas kodanikuühendus 2018!