Kodanikuühendusele

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) pakub mittetulundusühendustele TASUTA nõustamist.

Pakume kodanikuühendustele ja -algatustele tugitegevusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:

  • eestvedajate inspireerimine
  • organisatsiooni asutamine
  • organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
  • ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
  • ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
  • ühingu projektide nõustamine
  • organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine

Muud teenused:

  • koolituste ja teabepäevade korraldamine
  • konsultantide võrgustiku vahendamine
  • e-posti põhine teabe vahendamine uudiskirjades

HEAK aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused kodanikualgatuse tekkeks või arenguks. Selleks jagame infot kodanikuühiskonnas toimuvast maakonnas ja maakonnale.

Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetavad SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Siseministeerium ning Harjumaa Omavalitsuste Liit. Toetuse suurus 2017. a. on  105 600 eurot.

Palume eelnevalt konsultatsioonile registreeruda MTÜde konsultantide juures.

            

EST