Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) pakub vabaühendustele TASUTA nõustamist.

Vabaühenduste konsultandid suunavad kohalikke omavalitusi ja kogukondi koostööle ning nõustavad kodanikuühendusi ja –algatusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:

 • organisatsiooni asutamine;

  Ege Kirik, Külli Vollmer, Anna Heinsoo
  Vabaühenduste konsultandid Harjumaal

 • organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine;
 • ühingu juhtimise korraldamine;
 • ühingu tegevuste rahastamine;
 • ühingu projektide nõustamine;
 • organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu või lõpetamise nõustamine.

Muud teenused:

 • koolituste ja teabepäevade läbiviimine;
 • õppereiside, tunnustussündmuste jms korraldamine;
 • teabe vahendamine uudiskirjades ja Facebookis.

Maakondlikud arenduskeskused toetavad kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostööd. Teenus on suunatud ühise eesmärgi nimel tegutsevatele, piirkondlikult määratletavatele inimeste rühmale. Kogukonnakeskse lähenemise eesmärk on luua inimeste heaolu võrgustikupõhise koostöö ning ühiste probleemide väljaselgitamise ja lahendamise kaudu.

HEAK aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused kodanikualgatuse tekkeks või arenguks. Jagame infot kodanikuühiskonnas toimuvast maakonnas ja maakonnale.

Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetavad SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Siseministeerium ning Harjumaa Omavalitsuste Liit.

Palume konsultatsioonile registreeruda vabaühenduste konsultantide juures.
Vabaühenduste uudiskirjaga saab liituda heak.ee kodulehe kaudu.