Kodanikuühendusele

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) pakub vabaühendustele TASUTA nõustamist.

Pakume kodanikuühendustele ja -algatustele tugitegevusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:

 • eestvedajate inspireerimine
 • organisatsiooni asutamine

  Ege Kirik, Külli Vollmer, Anna Heinsoo
  Vabaühenduste konsultandid Harjumaal

 • organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
 • ühingu juhtimise korraldamine
 • ühingu tegevuste rahastamine
 • ühingu projektide nõustamine
 • organisatsiooni arendamine
 • organisatsiooni liitumine, jagunemine või lõpetamine

Muud teenused:

 • koolituste ja teabepäevade läbiviimine
 • õppereiside, tunnustussündmuste jms korraldamine
 • teabe vahendamine uudiskirjades ja Facebookis

HEAK aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused kodanikualgatuse tekkeks või arenguks. Selleks jagame infot kodanikuühiskonnas toimuvast maakonnas ja maakonnale.

Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetavad SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Siseministeerium ning Harjumaa Omavalitsuste Liit.

Palume eelnevalt konsultatsioonile registreeruda vabaühenduste konsultantide juures.

            

EST