Annetuskasti kasutamise meelespea

Koostatud Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku poolt 2020.aasta novembris.

  1. Annetuskast on teie ühenduse visiitkaart, tal on teie ühenduse nägu ja ühenduse nimi on selgelt nähtav. Nt keraamikaringil on savist, puidutööga tegelejatel puidust, külamajal majale iseloomulik annetuste kogumise anum.
  2. Tore, kui annetuskastil on oma lugu ning see on kuskil kirjas. Ära unusta kasti autorit!
  3. Pange annetuskast alati nähtavale kohale ja olge uhked, et see on teil olemas.
  4. Kasti juurde lisage teavitus, milleks antud hetkel annetust kogute ja kui suurt summat selleks vajate.
  5. Kast võtke ka välisündmustele alati kaasa ja mõelge läbi, kes ja kuidas seal annetuskasti annetusi küsib. Tehke seda viisakalt, aga julgelt, samas annetajat mitte survestades. Rusikareegel on, et kes annetusi ei küsi, see annetusi ei saa.
  6. Ka oma ruumides toimuvatel sündmustel tasub julgelt ja viisakalt annetusi küsida või vähemalt annetuskastile tähelepanu pöörata, et inimesed märkaksid seda ja teaksid, millist tegevust nad oma annetusega toetada saavad.
  7. Sularaha annetajad on anonüümsed ja te ei saa neile otse tagasisidet anda, kuid saate teha ülevaate oma kodulehel, Facebooki lehel vm avalikus kanalis. Võite regulaarselt (näiteks kaks korda kuus) anda teada, kui suur summa on kogutud või kui palju veel vajaminevast puudu.
  8. Kui summa koos ja ese soetatud või tegevus tehtud, andke sellest avalikus kanalis teada ja tänage kõiki, kes panustasid. Võimalusel lisage rõõmus foto selle kohta, kuidas annetusi kasutasite (ostetud ese, tehtud tegevus).
  9. Kui võimalik, lisage esemele, et see on soetatud annetuste eest.
Kuidas koguda annetusi?

Annetuste kogumisel on oluline selge ja lihtne kommunikatsioon sellest, kuidas annetusi kogutakse, kasutatakse ja sellest aru antakse. Tutvu Eesti Vabaühenduste Liidu poolt koostatud abivahendiga, kus on kirjas need tingimused ja põhimõtted, mille täitmine kindlustab, et annetuste kogumine oleks kõigile osapooltele selge ja arusaadav.

Annetuste kogumise hea tava!