Tegutsevale ühendusele

Vabaühenduste rahastamisvõimalustest, erinevatest juhendmaterjalidest, koduma kippuvatest küsimustest jms leiad abimaterjali või saad vastuseid vabaühenduste teejuhilt mtyabi.ee.

Huvitavat infot leiab Harjumaa mittetulundusühenduste andmebaasist 2000-2017, kuhu on koondatud ühendustele suunatud toetused levinumate toetusprogrammide lõikes perioodil 2000 – 2017 seisuga 31.detsember 2017.

Olete alati oodatud MTÜde konsultantide juurde nõustamisele. Pakume tasuta nõustamisi ja konsultatsioone:

  • Idee elluviimiseks sobiva tegutsemisvormi valik.
  • Kodanikuühenduse tegutsemiseks vajalike dokumentide ülevaatamine ja tagasiside andmine.
  • Põhikirjade vastavuse hindamine hetkel kehtiva seadusega.
  • Ühenduse arengu, rahastamise ja tegevuse kavandamise arutelu läbiviimine.
  • Fondidele esitatavate projektide ja eelarvete eelnev ülevaatamine ja tagasiside andmine.
  • Ühenduse dokumentatsiooni ja tegevuse korraldamine.

HEAKi töötajate kontaktid. 

HEAKi vabaühenduste konsultantide tutvustused:
Ege Kirik:
kõige olulisem on leida mõttekaaslased.
Anna Heinsoo: enamasti on lahendused lihtsad, tuleb nõu küsida õige inimese käest.
Külli Vollmer: Ükski minu päev ei sarnane eelmisega!

Kelle poole teistes maakondades pöörduda?

 

EST