Vabaühenduste rahastamisvõimalustest, erinevatest juhendmaterjalidest, koduma kippuvatest küsimustest jms leiad abimaterjali või saad vastuseid vabaühenduste teejuhilt mtyabi.ee.
Vabatahtlikust tööst saad ülevaate Vabatahtlike Värava lehelt.
Kogukonnapraktika on kogemusõpe, mille käigus õpilased lähevad vabaühendusse lühipraktikale. Uuri, kuidas teie ühendus panustada saab.

Olete alati oodatud MTÜde konsultantide juurde nõustamisele. Pakume tasuta nõustamisi ja konsultatsioone:

  • Idee elluviimiseks sobiva tegutsemisvormi valik.
  • Kodanikuühenduse tegutsemiseks vajalike dokumentide ülevaatamine ja tagasiside andmine.
  • Põhikirjade vastavuse hindamine hetkel kehtiva seadusega.
  • Ühenduse arengu, rahastamise ja tegevuse kavandamise arutelu läbiviimine.
  • Fondidele esitatavate projektide ja eelarvete eelnev ülevaatamine ja tagasiside andmine.
  • Ühenduse dokumentatsiooni ja tegevuse korraldamine.

Huvitavat infot leiab Harjumaa mittetulundusühenduste andmebaasist 2000-2017, kuhu on koondatud ühendustele suunatud toetused levinumate toetusprogrammide lõikes perioodil 2000 – 2017 seisuga 31.detsember 2017.

HEAKi töötajate kontaktid. 

HEAKi vabaühenduste konsultantide tutvustused:
Anna Heinsoo: enamasti on lahendused lihtsad, tuleb nõu küsida õige inimese käest.
Külli Vollmer: Ükski minu päev ei sarnane eelmisega!

Kelle poole teistes maakondades pöörduda?