Rahvusvaheline projekt KNOTS/KNOTS2 – Teadmised, mitte skeptitsism! on linnade võrgustiku projekt, mida rahastas Euroopa Liidu programm Kodanike Euroopa.

KNOTS! – Knowledge, not Skepticism!

Juhtpartner Ungari, projekti partnerid 16 riigist. Eestipoolne koostööpartner oli MTÜ Töötuba ratastel, kes tegi KNOTS 2 raames koostööd Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega (HEAK).

Seminaride ja kokkusaamiste eesmärgiks oli arutleda  kogukondades ELi oluliste teemade üle ning edendada oma kodanike osalust kodanikuühiskonnas ja demokraatlikes otsustusprotsessides. Antud projekti raames  keskenduti kahele peamisele teemale, mis mõjutavad EL riike ja ohustavad kohalike kogukondade sotsiaalset ühtekuuluvust: ksenofoobia ja natsionalistlik propaganda ning euroskeptitsism.

Projekti raames analüüsiti ning arutleti kogukondade võimekuse tõstmist kriisidega toimetuleku võtmes. Võrreldi seniseid praktilisi kogemusi kõige erinevamatel tasanditel teiste riikide praktikatega – vabatahtlike kaasamisest heategevuslike aktsioonide käivitamiseni.

Projekti partnerid veendusid, et sisserändajate kriisi ja andmete poliitilise propaganda eesmärgil kasutamine ning manipuleerimine ohustab kohalike kogukondade ühtekuuluvust ja liikmesriikide koostööd. Lahendusena leiti, et ainult siiras ja sügav järelemõtlemine põhjuste ja tegelike probleemide üle annab võimaluse aidata kodanikel kaalutlusõigust kasutusele võtta.

Projekti jooksul süveneti töötubades järgmistele teemadel:

KNOTS Italy, Castiglione in Teverina – August 2nd-6th 2018 “Debating European Union’s History and Values”

  • Portugal, Vila Nova de Cerveira – October 25th-29th 2018 “Analysing Skepticism and debunking Fake News”
  • Slovenia, Ivančna Gorica – March 14th-18th 2019 “Analysing the Migration Phoenomenon”
  • Spain, Herrera del Duque – June 27th-July 1st 2019 “Debunking propaganda: media literacy and correct use of information”
  • Cypros, Deryneia – October 11th-14th 2019 “Counternarratives for a tighter-knit Europe”
  • Hungary, Répáshuta – November 8th-12th 2019 “EU2030: gathering of recommendations and wishes from citizens of Europe”

KNOTS2

  • Hungary, Bükkszentkereszt – October 22th to 26th 2021 “Solidarity in times of crisis:The crisis is caused by poverty, disadvantage, migration, social exclusion and unawareness about politic – building a future together at local and European level”
  • Poland, Jablonna – August 19th to 23th 2022 “Neighboring Countries: how they affect each other and how they are influenced by the EU. Analyze the situation in your Country.”
  • ‘Ireland, Kilkenny – March 15th to 19th 2023 “Europe 2030: the Future of the Union from a citizens’ perspective”
  • Malta, Birgu – April 12th to 16th 2023 “Presentation of the state of the art of Euroskepticism and negative propaganda in partner Countries: present how the phenomenon manifests itself in your municipality and in your Country”
  • Estonia, Tallinn – May 3rd-7th “International cooperation: all the activities aimed at supporting people in need and promoting the economic, social and cultural development of your municipality/Country. Discuss the positive and negative outcomes.”