Omatulu teenimise tugiprogramm

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK) eestvedamisel viiakse aastatel 2017-2019 ellu Harjumaa vabaühenduste omatulu teenimise kaks tugiprogrammi.  13.septembril 2018 alustas grupp, kus vabaühendused teevad esimesi samme oma toote/teenuse väljatöötamiseks. Programm lõppeb märtsis 2019. 

Tugiprogramm annab vajalikud teadmised omatulu teenimisest vabaühendustes ja oma toote või teenuse edasiarendamisest. Programm koosneb kümnest moodulist, millest seitsmes käsitletakse erinevaid teemasid, kolm moodulit on planeeritud praktikale ja õppereisile Saaremaale. Valmib ühenduse äriplaan ja omatulu teenimise tegevuskava. 2019. aasta sügisel toimub mõju analüüs.

Teise grupi koolitusprogramm. Osalejad_II grupp_teenused_PATEE_2018

13. september 2018 Viskla külakeskuses (Kose vald)
Saame tuttavaks. Külli Vollmer, HEAK ja Anneli Kana, Tuhat tegu OÜ.
Strateegiline planeerimine organisatsioonis: äriidee ning selle arendamine. Äriplaan. Koolitaja: ettevtõtluskonsultant Anu Ritson, HEAK.
VISKLA KÜLA – Kristel Kadapik, Viskla külaarendusseltsi eestvedaja
Kodutöö: Kodutöö_SWOT_eesmärgid.docx

28.-29. september 2018 kogemusreis Saaremaale. 
Külastati ettevõtmisi, kus teenused põhinevad kogukonna algatusel ja piirkondlikul koostööl. 29. septembril osaleti Karala külas toimuval Saama-ja saunapäeval  ja pandi püsti Harjumaa harjuskite müügitelk. Osalejad võtsid kaasa ja müüsid oma piirkonna põnevat toodangut. Õppereis korraldati koostöös Harjumaa Kodukandiga. Ajakava_Saaremaa_õppereis sept2018

25.oktoober 2018 Kehras (Anija vald)
Meeskonna moodustamine, ressursside leidmine, eestvedajate motiveerimine, kogukonna kaasamine. Koolitaja: Kristjan Otsmann,  OÜ Selge Pilt.
MTÜ IngVer tutvustus – Inga Koitla
MTÜ Kehra raudteejaam tutvustus – Anne Oruaas
MTÜ Voose kõrts tutvustus – Tanel Talve

23. november 2018 Omavalitsusmajas Tallinnas
Finantsjuhtimine. Koolitaja: Siiri Einaste,  Majanduskoolitus OÜ.
Kodutöö: Finantsprognoosid.

4. detsember 2018 Tallinnas
Omatulu teenimine. Mida pean teadma määrustest ja seadustest, juhatuse vastutus.  HEAK ettevõtluskonsultant.
Mõju hindamise kavandamine. Jane Ester, SA Poliitikauuringute Keskus Praxis.
Kodutöö: mõju hindamine

17. jaanuar 2019 Virla külas, Kose vald
Turundus ja müük: turundusstrateegia ning turundus- ja müügiplaan. Õiglane hind.
Kodutöö: Turundus- ja müügiplaan

veebruar 2019
Tootearendus ja teenuse disain.

märts 2019
Kokkuvõtted praktikast, õppereisist, koolitustest. Äriplaan.
Äriplaani koostamist konsulteerivad HEAKi ettevõtluse konsultandid Anu Ritson, Elina Lahesoo, Ervin Truu, Priit Kuuskme ja Hülle Saarts.

november-mai  
Ühepäevane praktika teise piirkonna vabaühenduses. Valitakse ühendus, kellega kogemusi jagada.
Ellamaa külaarendusselts vs Oonurme külaselts (Ida-Virumaa); Eesti Reumaliit vs Eesti Vabaharidusliit (Tallinn);

Mis see kõik maksma läheb? 

Programmis on ühe osaleja kulu 740 eurot, millest osaleja tasub 140 eurot. Osaleja kannab oma transpordikulud.

Kes saavad programmis osaleda?

Teises grupis saab osaleda 10 vabaühendust, igast ühendusest 2 liiget, kokku 20 osalejat.

  • Harjumaal (va Tallinn) tegutsevad vabaühendused, kellel on oma teenus või toode või on seda alles loomas või kes soovivad seda edasi arendada või aktiivsemalt turundada.
  • Harjumaal tegutsevad vabaühendused, kes osutavad kogukonnale teenuseid.

Vaata, kes osalesid esimeses grupis: Osalejad_teenused_PATEE_2018

Miks on programm vajalik?

Tugiprogramm aitab suurendada osalejate pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning ühenduste ettevõtlusaktiivsust. Saadud kogemustele tuginedes ollakse turul konkurentsivõimelisemad oma toodete või teenuste pakkumisega. Kindel omatulu teenimine võimaldab vabaühendustel luua töökohti või tõsta olemasolevatel töökohtadel loodavat lisandväärtust, annab ühendusele sõltumatuse oma põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks. Tänu teiste kogemusele suureneb osalejate julgus võtta riske, tegutseda konkurentsi olukorras. See vähendab tegevuste killustumist, aitab tuua töökohti kodule lähemal ning tagab ühenduse jätkusuutlikkuse.

Mida saab koolitusel osaleja?

Koolitustel vaheldub teooria erinevate aktiivõppe meetoditega. Kasutatakse individuaal- ja grupitööd, juhtumianalüüse. Õpet viiakse läbi Harjumaa erinevate piirkondade küla- või seltsimajades ning tutvutakse sealsete tegevustega. Valmib vabaühenduse äriplaan koos finantsprognoosidega ning omatulu teenimise tegevuskava.

Koolituse lõpul osaleja:

  • on teadlik seadustest ja määrustest, mida toote/teenuse arendamisel ning omatulu teenimisel silmas pidada;
  • teab juhatuse vastutust, omandab teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi sihtgruppide kaasamiseks, arengu kavandamiseks ning riskide maandamiseks;
  • on teadlik strateegilise planeerimisega seotud aspektidest ning nende ellu rakendamise võimalustest;
  • oskab oma toodet/teenust arendada, disainida ning turundada;
  • tutvub vabaühenduste omatulu teenimise väljakutsetega ja Eesti parimate praktikatega;
  • omab ülevaadet koostöövõrgustikest, saab uusi kontakte omatulu teenivatest vabaühendustest;
  • oskab kavandada toote/teenuse mõju ja seda hiljem hinnata, saab tööriistad, kuidas kavandada ja hinnata mõju.

Esimese grupi programm. Grupp lõpetas 7.juunil 2018. 

Vabaühenduste omatulu teenimise programmi tegevuste aeg: 2.05.2017-31.12.2019.

Kontaktisik:
Külli Vollmer
vabaühenduste konsultant
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Tel. 6566 522
Mobiil: +372 5114027
E-post: kylli[ät]heak.ee

Meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017 – 2023 projekti “Vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogramm”  tegevuste elluviimist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Harjumaa Omavalitsuste Liit. Toetuse suurus perioodil 2017-2019 on 29 900 eurot.

           

EST