Omatulu teenimise tugiprogramm

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK) eestvedamisel viiakse aastatel 2017-2019 ellu Harjumaa vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogrammi kahele grupile.  Tugiprogramm annab vajalikud teadmised omatulu teenimisest vabaühendustes ja oma toote või teenuse edasiarendamisest. Programm koosneb kümnest moodulist, millest seitsmes käsitletakse erinevaid teemasid, kolm moodulit on planeeritud praktikale ja õppereisile. Valmib ühenduse äriplaan ja omatulu teenimise tegevuskava. 2019. aasta sügisel toimub mõju analüüs.

Kes saavad programmis osaleda?

10 vabaühendust, igast ühendusest 2 liiget, kokku 20 osalejat.

  • Harjumaal (va Tallinn) tegutsevad vabaühendused, kellel on oma teenus või toode või on seda alles loomas või kes soovivad seda edasi arendada või aktiivsemalt turundada.
  • Harjumaal tegutsevad vabaühendused, kes osutavad kogukonnale teenuseid.

Miks on programm vajalik?

Tugiprogramm aitab suurendada osalejate pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning ühenduste ettevõtlusaktiivsust. Saadud kogemustele tuginedes ollakse turul konkurentsivõimelisemad oma toodete või teenuste pakkumisega. Kindel omatulu teenimine võimaldab vabaühendustel luua töökohti või tõsta olemasolevatel töökohtadel loodavat lisandväärtust, annab ühendusele sõltumatuse oma põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks. Tänu teiste kogemusele suureneb osalejate julgus võtta riske, tegutseda konkurentsi olukorras. See vähendab tegevuste killustumist, aitab tuua töökohti kodule lähemal ning tagab ühenduse jätkusuutlikkuse.

Tugiprogrammi tegevused sügisel 2019:
19.september – Ettevõtlusküla Tartus.
Tutvumine Makerlab ja SPARK tegevustega. Simulatsioonid: Ärilahing ja Ettevõtlik kodanik
Osalesid mõlema grupi liikmed.

september-oktoober – fookusgrupi intervjuud
Intervjuud 6 ühendusega, Jaan Aps

8.november – lõpuseminar Tallinnas.
Organisatsiooni mõju analüüs. Jane Ester, Praxis
Tugiprogrammi mõju. Fookusgrupi intervjuude ja küsitluse tulemused. Jaan Aps

Teise grupi koolitusprogramm. Grupp lõpetas mais 2019.
Osalejad_II grupp_teenused_PATEE_2018

13. september 2018 Viskla külakeskuses (Kose vald)
Saame tuttavaks. Külli Vollmer, HEAK ja Anneli Kana, Tuhat tegu OÜ.
Strateegiline planeerimine organisatsioonis: äriidee ning selle arendamine. Äriplaan. Koolitaja: ettevtõtluskonsultant Anu Ritson, HEAK.
VISKLA KÜLA – Kristel Kadapik, Viskla külaarendusseltsi eestvedaja
Kodutöö: Kodutöö_SWOT_eesmärgid.docx

28.-29. september 2018 kogemusreis Saaremaale. 
Külastati ettevõtmisi, kus teenused põhinevad kogukonna algatusel ja piirkondlikul koostööl. 29. septembril osaleti Karala külas toimuval Saama-ja saunapäeval  ja pandi püsti Harjumaa harjuskite müügitelk. Osalejad võtsid kaasa ja müüsid oma piirkonna põnevat toodangut. Õppereis korraldati koostöös Harjumaa Kodukandiga. Ajakava_Saaremaa_õppereis sept2018

25.oktoober 2018 Kehras (Anija vald)
Meeskonna moodustamine, ressursside leidmine, eestvedajate motiveerimine, kogukonna kaasamine. Koolitaja: Kristjan Otsmann,  OÜ Selge Pilt.
MTÜ IngVer tutvustus – Inga Koitla
MTÜ Kehra raudteejaam tutvustus – Anne Oruaas
MTÜ Voose kõrts tutvustus – Tanel Talve

23. november 2018 Omavalitsusmajas Tallinnas
Finantsjuhtimine. Koolitaja: Siiri Einaste,  Majanduskoolitus OÜ.
Kodutöö: EAS isegenereeruvad finantsprognoosid 2019-2022 HEAK koolitusel

4. detsember 2018 Muugal
Omatulu teenimine. Mida pean teadma määrustest ja seadustest, juhatuse vastutus.  HEAK ettevõtluskonsultant.
Mõju hindamise kavandamine. Jane Ester, SA Poliitikauuringute Keskus Praxis.
MTÜ Eesti Aserbaidžaani Kultuuriselts Ajdan tutvustus – Nijazi Gadzijev.
Kodutöö: mõju hindamine

17. jaanuar 2019 Siidrifarmis, Virla küla, Kose vald
Turundus ja müük: turundusstrateegia. Õiglane hind.
Turunduse kogemusi jagavad Mart Kase, dramaturg, lavastaja, ettevõtja ja Aivar Kuusk, Kuusk OÜ

7. veebruar 2019 Omavalitsusmajas Tallinnas
Tootearendus ja teenuse disain. Markko Karu, disainijuht

9. mai 2019 Ellamaa külaarenduskeskus, Lehetu külaselts (Saue vald)
Kokkuvõtted praktikast, õppereisist, koolitustest. Meie äriplaan.
Osalejatele annab inspiratsiooni Elmo Puidet, koolitaja, Viljandimaa Arenduskeskuse juhataja.
Eesti Mootorispordi Muuseum MOMU – Harjumaa aasta tegu 2017. Isemajandamine, omatulu teenimine.

märts-mai  2019
Ühepäevane praktika teise piirkonna vabaühenduses. Valitakse ühendus, kellega kogemusi jagada.
Ellamaa külaarendusselts vs Piirsalu külaselts (Läänemaa); Eesti Reumaliit vs Eesti Vabaharidusliit (Tallinn); Peetri selts vs Hellenurme Veskimuuseum (Valgamaa); Toetus vs Nõustamiskeskus Sotsiaalne Kaasatus (Pärnumaa); IngVer; Isade Meel vs Tipu Looduskool (Viljandimaa); Kodukoht Kiisa vs MTÜ Mulgi Mekk (Valgamaa); Noor Ise-Loom (Mia lastekeskus) vs Jaani Lastemaja (Viljandimaa); Kultuuriselts Ajdan vs MTÜ Loomeruum (Raplamaa); Organic Estonia vs Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV) (Tallinn).


Esimese grupi programm. G
rupp lõpetas juunis 2018.
Vaata, kes osalesid esimeses grupis: Osalejad_teenused_PATEE_2018

Äriplaani koostamist konsulteerisid kogu tugiprogrammi vältel HEAKi ettevõtluse konsultandid Anu Ritson, Elina Lahesoo, Ervin Truu, Annika Maasalu, Priit Kuuskme ja Hülle Saarts.

Mida saab koolitusel osaleja?

Koolitustel vaheldub teooria erinevate aktiivõppe meetoditega. Kasutatakse individuaal- ja grupitööd, juhtumianalüüse. Õpet viiakse läbi Harjumaa erinevate piirkondade küla- või seltsimajades ning tutvutakse sealsete tegevustega. Valmib vabaühenduse äriplaan koos finantsprognoosidega ning omatulu teenimise tegevuskava.

Koolituse lõpul osaleja:

  • on teadlik seadustest ja määrustest, mida toote/teenuse arendamisel ning omatulu teenimisel silmas pidada;
  • teab juhatuse vastutust, omandab teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi sihtgruppide kaasamiseks, arengu kavandamiseks ning riskide maandamiseks;
  • on teadlik strateegilise planeerimisega seotud aspektidest ning nende ellu rakendamise võimalustest;
  • oskab oma toodet/teenust arendada, disainida ning turundada;
  • tutvub vabaühenduste omatulu teenimise väljakutsetega ja Eesti parimate praktikatega;
  • omab ülevaadet koostöövõrgustikest, saab uusi kontakte omatulu teenivatest vabaühendustest;
  • oskab kavandada toote/teenuse mõju ja seda hiljem hinnata, saab tööriistad, kuidas kavandada ja hinnata mõju.

Vabaühenduste omatulu teenimise programmi tegevuste aeg: 2.05.2017-31.12.2019.

Kontaktisik:
Külli Vollmer
vabaühenduste konsultant
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Tel. 6566 522
Mobiil: +372 5114027
E-post: kylli[ät]heak.ee

Meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017 – 2023 projekti “Vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogramm”  tegevuste elluviimist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Harjumaa Omavalitsuste Liit. Toetuse suurus perioodil 2017-2019 on 29 900 eurot.

           

EST