Kuidas saada välisinvesteeringuid pealinnast kaugemale?

Harju ja Rapla Ettevõtlus- ja Arenduskeskused kutsuvad kõiki Harjumaa ja Raplamaa kuni 10 töötajaga ettevõtteid, kel on huvi ettevõte müüa või näevad, et arenguks on vajalik lisainvestor, endast märku andma kirjutades e-mailile: anneli@heak.ee

Aasta tagasi alates 1. juunist alustasin tööd regionaalse investorkonsultandina Harjumaa ja Raplamaa piirkonnas. Minu töö eesmärgiks on uute investeeringute toomine antud regiooni, et luua nii uusi töökohti, kuid mis olulisem, hoida ka olemasolevaid.

Külastades Harju-Rapla regioonis kohalikke omavalitsusi, välis- ja ka Eesti kapitalil ettevõtteid ning kutseõppeasutusi, on mulle selgeks saanud, et üks võimalikest viisidest välisinvesteeringute meelitamiseks on olemasoleva ettevõtte müük, ühinemine või lisakapitali kaasamine. Väga paljud välisinvestorid just nii ongi näiteks Raplamaale jõudnud – omandades omal ajal toimiva ja pika traditsiooniga tööstuse nagu näiteks Salutaguse Pärmitehas AS (Kanada) ja O-I Production Estonia AS (USA).

Samuti läheneb aeg, mil 1990ndatel aastatel ettevõtlusega alustanud inimesed jäävad pensionile ja enda ettevõttele tuleb leida uued juhid, kes jätkavad selle arendamise ja juhtimisega. Võib aga juhtuda, et uue juhi leidmine ei ole kerge. Kui ei ole järgmist põlvkonda, kellele äri juhtimine üle anda, siis selle ettevõtte sulgemine võib olla kohalikule kogukonnale suureks kaotuseks.

Ettevõtete ühinemise ja ostmise (M&A) ideed arendades ning tausta uurides kuulsin, et Joensuus, Pôhja-Karjalas on kohalikus ettevõtlus – ja arenduskeskuses Josek (www.josek.fi) eraldi ametikoht selleks, et tasuta nõustada müügialaselt enamasti kuni 10  töötajaga kohalikke ettevõtteid. Soomes on juba käes see aeg, kus praegune omanike generatsioon vananeb ning kauges regioonis nagu Pôhja- Karjala on töökohtade ja elu säilimise nimel tarvis leida ettevõtetele uued omanikud.

Ettevõtlus- ja arenduskeskus Josek on osutanud tasuta nõustamist ettevõtete müügi/ostu tehingutel juba pea 15 aastat. See tegevus on olnud väga edukas ning nende kodulehe kontaktbörs on tuntud üle Soome juunikuu seisuga on nad  2018 aastal müünud 30 ettevõtet. Ettevõtjate nõustamine on tasuta ning suur osa tehingutest vormistatakse juristide abil.

Kuidas Josek seda teeb?

Kohalik ettevõtlus- ja arenduskeskus kogub Informatsiooni müügi huviliste kohta individuaalsete kohtumiste ja ettevõtete ümarlaudade kaudu.
Näiteks on Josekil Hiina suunal sihipärane tegevus, kus kogutakse kokku info ettevõtete kohta, kes soovivad Hiinast investorit ning minnakse selle nimekirjaga Hiina oma kontaktpartnerite juurde ja tutvustatakse potentsiaalsetele ostjatele portfellis olevaid ettevõtteid.

Kes on põhilised ostjad?

Põhilised ostjad on regiooni ja Soome enda kodanikud ja ettevõtted, samuti mõned eraisikud ja ettevõtted Venemaalt, kuid on ka mitmeid Hiina kliente. Hiinas on trend osta Euroopa toimivaid ettevõtteid, et saada nii lähemale oma Euroopas asuvatele klientidele. Paarinädalased tarneajad ei rahulda enam kliente isegi odavama hinna puhul. Loomulikult on oodatud ka Eesti  kodanikud ja ettevõtted, kes soovivad omandada Soomes tegutsemiseks ettevõtet.

Generatsioonide vahetumine ettevõtetes on juba toimumas ka meil, kindlustamaks töökohtade säilimise ja uute loomise oleme alustanud Harju ja Rapla Ettevõtlus- ja Arenduskeskustega koostöö arendamisega Soome kolleegidega Josekist. Tänaseks on meil juba saavutatud Josekiga kokkulepe, et proovime panna üles nende lehele ka Harju- ja Raplamaa ettevõtteid ja vaatame, kuidas läheb.

Edu ja kaunist suve!

Anneli Hansen

Regionaalne investorkonsultant, Harju- ja Raplamaa

anneli@heak.ee

www.investinraplamaa.com

https://www.heak.ee/ettevotjale/investorile/