Kvaliteetse tööjõu vähenemise oludes on …

Kvaliteetse tööjõu vähenemise oludes on tööjõumahukal ja traditsioonilisel tööstusel konkurentsis püsimiseks aeg kaasa minna muutunud, digitaliseeritud maailmaga.

Digitaliseerimisega alustamine võib olla keeruline ning selle toetamiseks pakutakse Eestis mitmeid üritusi ja teenuseid.

https://www.eas.ee/teenus/toostuse-digitaliseerimine/