Lehetu Külaseltsi eestvedajad Kadilas.

Lehetu Külaseltsi eestvedajad Olvia ja Elvi käisid Kadilas (Vinni vald). Kaili ja Leeni andsid põhjaliku ülevaate oma tegemistest. Annika ja Külli HEAKist olid ka kohal. Kohtumine toimus vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogrammi raames.