Toote- ja teenusedisaini videokoolitus

Õpilasfirmade toote- ja teenusedisain toetav 43-minutiline praktiliste ülesannetega videokoolitus „Kuidas ehitada teenust või toodet mida on päriselt vaja ja mille lahendus lähtub kliendi vajadustest“.

Käesolev video on tasuta kasutamiseks noortele, kes soovivad toote- ja teenusedisainimisel lähtuda kliendi vajadustest ning omandada uusi teadmisi ja praktilisi juhtnööre selle teostamiseks. Video vaatamise eelduseks on huvi, et luua midagi mida päriselt vaja on! 🙂

Koolitusvideo mahub ajaliselt ühe akadeemilise tunni sisse.

Videos…

*püstitatakse probleem
*uuritakse kasutajat
*leitakse idee
*testitakse
*tutvutakse müügiga
*räägitakse mõjust
* antakse noortele praktiline ülesanne

Videol on eesti- ja venekeelsed subtiitrid

Loengu video