Maakondlike arenduskeskuste tiim sai uue investorkonsultandi

Alates 1. juunist alustasin tööd Harju- ja Raplamaa investorkonsultandina. Minu põhitegevuseks on regioonis investeerimishuvi, -päringute ja -projektide algatamine ja läbi viimine ning koostöös Harju- ja Raplamaa omavalitsustega neid piirkondi puudutavate investeerimis- ja hanke päringutega tegelemine. Samuti olen omavalitsustele toeks välisettevõtete- ja potentsiaalsete investoritega suhtlemisel. Füüsiline asukoht on mul Tallinnas, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses.

Ettepanekud ja ideed kuidas välisinvesteeringuid Harju- ja Raplamaale meelitada või olemasolevaid investeeringuid laiendada on teretulnud.

Mis on maakondlikud arenduskeskused
Maakondlike arenduskeskuste üheks ülesandeks on üle-eestilise võrgustikuna vahendada proaktiivselt piirkonna investorpäringuid, olla toeks nende analüüsimisel ning neile vastamisel, olla initsiaatoriks investorandmebaasi kaasajastamisel ja seni investortegevusest kõrvalejäänud linnade-valdade kaasamisel.

Senine karjäär
Minu elu ettevõtluses algas 1999 lõpus Eesti Kaubandus-Tööstuskoja rahvusvaheliste suhete projektijuhina. 7,5 aasta jooksul tegelesin nii välisdelegatsioonide vastu võtmisega ning neile Eestis partnerite otsimisega (kontaktpäeva vormis) kui ka Eesti ettevõtjate delegatsioonide ja Eesti ühisstendide (välismessidel) korraldamisega. Samuti korraldasin erinevaid sihtturu seminare. Tervitused siinkohal neile, kes minuga tol ajal koos visiitidel Hannoveri ja Elmia messidel käisid!

Karjäär ettevõtluse valdkonnas jätkus 2007 aastal Kuningliku Taani Saatkonna majandusnõunikuna. Sealseks põhitegevuseks oli Taani ettevõtete abistamine Eesti turule: sinna kuulus neile turuülevaadete koostamine, partnerite otsimine, erinevate probleemide lahendamine ning majanduskeskkonna tutvustamine. Tegelesin ka palju Eesti tutvustamisega Taanis potentsiaalsetele investoritele esinedes nii vastavasisulistel üritustel kui ka road-showdel Taani ettevõtteid külastades.

Peale Taani Saatkonna majandusosakonna sulgemist tegutsesin kuni käesoleva aasta aprillini Innovation Norway (EAS’i sõsarorganisatsioon Norras) lepingulise konsultandina, nõustades Norra ettevõtteid Eesti turule tulekuks.

Käimasolevad projektid
Lisaks eelpool kirjeldatud põhiülesandele tegelen koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Norra-Eesti Kaubanduskoja ja Tartu Ärinõuandlaga Eestit tutvustava ürituse korraldamisega 25.-29. septembril Norras toimuva  – Oslo Innovation Week’i (http://oiw.no/) raames. Oslo innovatsiooni nädala sihtgrupiks on start-upid ning eesmärgiks on nende koostöö soodustamine suurettevõtete ja teaduskeskustega. See nädal toob Oslosse innovatsiooni- ja IT-huviga ettevõtjaid ja investoreid üle kogu Norra ning kindlasti ka väljastpoolt. Eesti ürituse eesmärgiks on eesti ettevõtete ekspordikasv Norra suunal ja Norra välisinvesteeringute meelitamine Eestisse. Programm kestab terve päeva (27.09.) ning algab seminariga, kus teemadeks on e-riik, küberturvalisus ja e-tervis. Päeva teine pool on pühendatud start-up ettevõtetele. Kuna Norras on väga suur huvi just avaliku sektori teenuste tõhustamisele, siis soovime esitleda näiteid Eestis hästi toiminud avaliku sektori ja erasektori koostööst. Üritused toimuvad erinevates kohtades üle Oslo, Eesti ürituse toimumiskohaks on Oslo ooperimaja.

Peatsete kohtumisteni!

Anneli Hansen
Regionaalne investorkonsultant, Põhja-Eesti
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Sirge 2, Tallinn 10618
Tel: +372 656 6641
GSM: +372 565 5214
Email: anneli[ät]heak.ee

www.heak.ee
www.raek.ee
www.arenduskeskused.ee