HEAK pakub Harju maakonna kohalikele omavalitsustele konsultatsiooni järgmistes valdkondades:

  • projektid ja rahastusvõimalused
  • arengukavad ja eelarvestrateegiad
  • teostatavus- ja tasuvusanalüüsid
  • avalike teenuste delegeerimine

HEAK osaleb Harjumaa Omavalitsuste Liidu partnerina maakondliku arengu kavandamise protsessis ning maakonna LEADER-tegevusgruppide töös.

HEAK koondab infot maakonna omavalitsustele (sh KOV äriühingud ja sihtasutused) jagatud toetustest. KOV toetuste andmebaasist 2000-2017 infot seisuga 31. detsember 2017.