Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koos maakondlike partnerorganisatsioonidega on koostanud Harju maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi aastateks 2017–2019.

Tegemist on „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020“ prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ alategevusega (edaspidI PATEE).
Tugiprogrammi on allkirjastanud: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Noorsootöö Keskus, Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakond, MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Ida-Harju Koostöökoda, MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu, MTÜ Paldiski Ettevõtjate Liit, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.

Tugiprogrammi tegevuste elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengufond ja Harjumaa Omavalitsuste Liit.

          

Tugiprogrammi ja tegevuskava 2017-2019 leiab SIIT