Metsanurmekad Pärnumaal.

Metsanurmekad omatulu teenimise tugiprogrammi praktika raames Pärnumaal. Tahku Tare ja Suigu külamaja näitasid oma köögipoolt!