Milline siis on ikkagi see päris …

Milline siis on ikkagi see päris ettevõtja-tüüp? Elina Lahesoo artikkel 27.8.2018 Postimehes.

https://majandus24.postimees.ee/6142306/milline-siis-on-ikkagi-see-paris-ettevotja-tuup