Millised on ringmajanduse võimalused turismis? Kuidas arendada kestlikku loodusturismi?

Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna sihtkohtade arendamise koostööprojekti raames toimus 26. jaanuaril koostöös BDA Consulting OÜga turismiettevõtjate inspiratsiooniseminar teemal „Millised on ringmajanduse võimalused turismis? Kuidas arendada kestlikku loodusturismi?” Seminaripäeva avasõnad ütlesid Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna sihtkohtade koostööprojekti juht Karmen Paju ja BDA Consulting vanemkonsultant, turismiekspert ja päeva moderaator Ülle Puustusmaa.

Ringmajanduse võimalustest turismis rääkis Rootloop OÜ esindaja Markus Vihma, kellel on pikaajaline kogemus toodete ja teenuste süsteemi disaini ja strateegiaarenduses üle maailma. M. Vihma andis ülevaate maailma rahvastiku demograafilistest muutustest, tuues esile, et kasvu veavad eelkõige keskealised ja vanemad inimesed. Turismiarenduse kontekstis väärib tähelepanu, et tegemist on segmendiga, kes huvitub turismiteenustest, reisib ja omab piisavalt materiaalseid ressursse. Rahvastikukasvuga paralleelselt toimub linnastumine, mis on tänapäeval kiirem kui eales varem. Ökoturismi mõistes omavad jõukad ja tihedasti asustatud kohad suurt potentsiaali. Inimpopulatsiooni kasv on viinud selleni, et toorainest ja loodusvaradest tuleb enne minema heitmist maksimaalselt väärtust välja võtta. Nii saame vähendada vajadust uute ressursside järele. Teadlikkuse suurendamine ning nõudluse tekitamine jätkusuutlike toodete järele aitab kaasa keskkonnaga arvestava majanduse arengule.

Kestliku loodusturismi arendusvõimalustest rääkis loodusgiid ja koolitaja, MTÜ Eesti loodusturismi ühingu asutajaliige Aivar Ruukel, kes on viimased 25 aastat korraldanud loodusmatku Soomaa rahvuspargi jõgedel, soodes ja metsades, on tutvustanud eesti- ja välismaalastele Soomaa viiendat aastaaega. Ettekandes andis ta ülevaate ja vastused küsimustele: Kui ühtäkki on rabas rohkem rahvast kui Tallinnas Tammsaare pargis, kas see on siis loodusturism? Kuidas arendada loodusturismi nii, et elurikkus ei kaoks? Kuidas leida tasakaalu  stabiilse turismiteenuse pakkumise ja looduse rütmi vahel? Kuidas tootestada loodusturismitoodet nii, et külastajast ei jääks maha praht vaid tulu ettevõtjale ja kogukonnale? A. Ruukel tõi esile, et loodusturism on kultuuri- ja toiduturismi kõrval üks kolmest Eesti turismisihtkoha brändi sõnumistrateegiast.

Turismiettevõtjate inspiratsiooniseminarile registreerus 150 inimest, tegevust rahastati läbi Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Inspiratsiooniseminari järelvaatamine: Millised on ringmajanduse võimalused turismis? Kuidas arendada kestlikku loodusturismi?

Lisainfo:

Karmen Paju

Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna
sihtkohtade koostööprojekti juht

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Sirge 2, 10618 Tallinn
Tel +372 506 3770
www.heak.ee