Mis on ühist Sotsiaalsete Ettevõtete …

Mis on ühist Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikul ja Organic Estonial? Jaani, Marge, Krista, Joeli ja Heleni kohtumisel Telliskivis leiti, et üksteiselt on palju õppida. Harjumaa vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogrammis osalejad ammutavad teadmisi nii koolitustelt, õppereisilt kui silmat-silma kohtumistelt. Hetked jäädvustas programmi eestvedaja Külli HEAKist.