MTÜ uudiskiri 09.01.2017

Tere kõigile! Siit tuleb meie selleaastane esimene uudiskiri! Toredaid ja eesmärgistatud toimetamisi alanud 2017.aastal!

HEAKi UUDISED

11.jaanuar 2017 kell 16-19 toimuvas kogemuste õpitoas räägime eestvedajate läbipõlemisest. Anname hoogu Kodukant Harjumaa projektile Värsket verd võrgustikku“. Vajalik eelnev registreerumine nii projektis kui õpitoas osalemiseks.

25.jaanuar kell 11.00-16.15 koolitus Exceli „Alg- ja kesktase“. Kaasa antakse videopõhine e-kursus kogu õpetatava materjali kohta. Koolitaja Asko Uri KehaMeeleKoolist. Hind 90 eurot.

1.veebruar kell 11.00-16.15 koolitus Exceli Edasijõudnud. Kaasa antakse videopõhine e-kursus kogu õpetatava materjali kohta. Koolitaja Asko Uri KehaMeeleKoolist. Hind 90 eurot

8.veebruarist 5.aprillini toimub vabaühenduste juhtide arenguprogramm. Koosneb viiest moodulist: juht ja juhtimine vabaühenduses (08.02); organisatsiooni strateegiline arendamine (22.02); juriidika ja vabaühendus (08.03); vabaühenduse majandustegevus (22.03); turundamine MTÜs (05.04). Kogumaksumus 80 eurot, motivatsiooniankeet 18.jaanuariks.

 

TÄHTAEGADE MEELDETULETUS

15.jaanuarini ootab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus taotlusi regionaalsete investeeringutoetuste programmi. Maksimaalne toetus 80 000 eurot, omafinantseering vähemalt 25%. Tähelepanu, muutunud on programmi tingimused!

17.jaanuar kell 15.00 Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) I vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoorutähtaeg. Piirkondlikult tegutsevad ühingud saavad ühe projekti jaoks toetust küsida 9000 eurot ning üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt tegutsejad 12 000 eurot.

30.jaanuaril ootab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed taotlusi kahele konkursile: Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss ja Lõimumise edendamine sporditegevuste kaudu.

20.veebruar on Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi I vooru projektitaotluste tähtaeg.

 

VALDKONNAS TOIMUV

26.jaanuar kell 9:30-12:00 Euroopa Liidu rahastusprogrammid kutsuvad hommikukohvile Tallinna Kultuurikatlasse. Jutuks tulevad Kodanike Euroopa, Loov Euroopa kultuuriprogrammi ja Erasmus+ Euroopa Noored toetusvõimalused, sündmused ja uued tuuled, mis 2017. aastal ees ootavad. Inspiratsiooni ja teadmisi jagavad edukad projektitegijad, kellelt saab häid näpunäiteid rahvusvahelise koostöö tegemise kohta.

Kuni 31.jaanuarini toimub Arvamusfestivali ideekorje. Sel aastal toimub ka kaks [eel]arvamusfestivali: 10. juunil Hiiumaal ja 14. juulil Kagu-Eestis. Kolm festivali ootavad kuni 31. jaanuarini Eesti inimeste ja organisatsioonide ettepanekuid aruteludeks. Lisaks eestikeelsetele aruteludele on väga oodatud ka vene-, inglise- ja mitmekeelsed mõttevahetused. Teemapüstitusele saab festivali meeskonnalt nii tehnilist kui ka sisulist tagasisidet infotunnis, mis toimub 19. jaanuaril kell 16 Tallinnas, kohvikus Must Puudel. Infotunnile palutakse registreeruda.

Alates tänasest kuni 1. veebruarini võtab Eesti Külaliikumine Kodukant vastu vabaühenduste sooviavaldusi vabatahtliku sõbra märgi taotlemiseks. Vabatahtliku sõbra märk aitab vabaühendustel paremini mõtestada ja korrastada vabatahtlike kaasamist ja juhtimist organisatsioonis.

14.veebruaril kell 10-13:30 Vabatahtlike kaasajate ABC koolitus, Tallinnas, Sirge 2 II korruse nõupidamise ruumis. Koolituse eesmärk on anda  ülevaade vabatahtliku tegevuse korraldamise põhitõdedest toetamaks koolitusel osalenute  tööd vabatahtlikega ühingutes. Oleme planeerinud teemade käistlemise nii lühiettekannete kui ka vabatahtlike kaasamise praktiliste näidete tutvustuse kaudu. Osalemistasu on 20 eurot.

Hooandja kogub hoogu, et saada veelgi paremaks ühisrahastusplatvormiks. Hooandja 2.0 loomist saab toetada siit.

 

IGIHALJAS

Hoia end kursis HEAKi jagatud uusima infoga Facebookis.

HEAKist saad nõu oma ühenduse administreerimiseks, arendamiseks ja juhtimiseks, projektitaotluste koostamiseks ning rahastajate leidmiseks. Konsultantide kontaktandmed on HEAKi veebilehel.

Vastused korduma kippuvatele küsimustele leiad maakondlike arenduskeskuste veebilehelt MAKIS.

 

MTÜde konsultandid

Maret ja Külli

Telefon 6566 522