MTÜ uudiskiri 20.03.2017

Täna algab kevad. Ilusat algust ja palju päikest teie tegemistesse!

 

HEAKi UUDISED

24.märts kell 13:00-15:30 Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) vabaühenduste majandusliku elujõulisuse arenguhüppe taotlusvooru infopäev Tallinnas Euroopa Hotellis. Registreerumine 21.märstini. Taotluste esitamise tähtaeg 1.juuni.

7.aprill kell 16:30-18:30 Kogemuste õpitoas räägime liikmelisusest. Kas parem on vähem või rohkem? Õpituba on tasuta, vajalik eelregistreerimine.

13.aprill kell 10:00-13:00 seminar alustavatele vabaühendustele. Osalema ootame viimase aasta jooksul asutatud vabaühenduste juhatuse liikmeid. Tutvustame maakondlike arenduskeskuste teenuseid, jagame kogemusi peamistest teemadest, millega vabaühendused kokku puutuvad. Seminar on tasuta. Vajalik eelregistreerimine.

21.-22.aprillil koostöös Kodukant Harjumaaga kogemusreis Ida-Harjumaale. Osalema ootame vabaühenduste ja külaliikumise eestvedajaid. Osavõtumaks 30 eurot, registreerumine kodulehel.

4.mai kell 11:00-16:30 kodulehe loomise koolitus WordPressiga. Koolituse maksumus 90 eurot, koolitaja Asko Uri. Koolituselt saab kõik vajalikud oskused, et kodulehe tegemisel ja hilisemal haldamisel täiesti oma jõududega hakkama saada.

17.mai kell 10:00-15:15 koolitus Facebookis turundamisest. Koolitusel räägitakse, kuidas Facebooki võimalusi võimalikult hästi ära kasutada ja millised on ohud, kui usaldada enda organisatsiooni edu liigselt kolmandatele osapooltele. Samuti õpitakse, kuidas sotsiaalmeedia turundust automatiseerida ning tulemusi analüüsida. Koolitus toimub Omavalitsusmajas (Sirge2), maksumus on 35 eurot.

 

TÄHTAEGADE MEELDETULETUS

27.-31.märts on avatud Leader tegevusgrupi (Saue, Harku, Saku ja Kiili vald) Nelja Valla Kogu meede 2: kogukonna ühistegevuste arendamine taotlusvoor.

3.aprill kell 16.30 on Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste esitamise tähtaeg. Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)  on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. 2017 aasta taotlusvoorudes on kogukondadel KOPi toel võimalik anda oma panus ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisesse. Taotlused tuleb esitada Harju Maavalitsusse.

10.-17.aprill on avatud Leader tegevusgrupi (Aegviidu, Anija, Kose ja Raasiku vald) Ida-Harju Koostöökoda meede 1: Elukeskkonna arendamise taotlusvoor. Infopäev toimub Anija mõisas 29.märtsil kell 15:30. Vajalik eelnev registreerumine.

11.aprill ühiskondlike algatuste inkubaatori NULA ideede esitamise tähtaeg. KÜSKi ja Heateo Sihtasutuse korraldatava NULA inkubaatori eesmärk on leida uuenduslikke ja nupukaid lahendusi teravatele probleemidele Eesti ühiskonnas. Kuus meeskonda saavad võimaluse osaleda kuuekuulises inkubaatoris, kus arendatakse oma ideed koos ekspertide ja mentoritega. Auhinnafondi suurus on 75000 eurot.

25.aprill kell 15:00 ootab KÜSK taotlusi 2017. aasta EV100 sünnipäevakingituste taotlusvooru. taotlusvooru eesmärk on toetada selliseid unikaalseid, uuenduslikke ja koostöös valmivaid piirkondlikke algatusi, mis sobivad Eestimaale kingituseks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

2.mai kogukondliku turvalisuse taotlusvooru tähtaeg. Kogukondliku turvalisuse vooru eesmärk on aidata kaasa turvalisema ühiskonna kujunemisele läbi kogukondlike ja piirkondlike ühingute ning nende võrgustike ja algatuste arendamise. Taotlused tuleb esitada ka sel aastal asukohajärgsetele maavalitsustele. Infopäev Tallinnas on 4.aprillil kell 14:00 Harju Maavalitsuses.

1.juuni kell 15:00 ootab KÜSK taotlusi 2017. aasta vabaühenduste majandusliku elujõulisuse arenguhüppe taotlusvooru. Toetatakse projekte, mis keskenduvad vabaühenduse majandusliku elujõulisuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel olulise arenguhüppe.

 

VALDKONNAS TOIMUV

20. ja 29.märts Tallinnas – kutse sarja “Euroopal veab, Eesti veab!” üritustele. Kutse edastajaks on Avatud Eesti Fond, vabaühenduste liit EMSL ja Riigikantselei. Eesti juhib 2017. aasta teises pooles esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu tööd ehk otsib 28 riigi erinevates huvides kokkuleppeid, mis mõjutavad enam kui 500 miljoni inimese tulevikku. Eesti eesistumise prioriteedid tuginevad neljale väärtusele – uuendusmeelse, digitaalse, kaasava ja turvalise Euroopa Liidu arendamisele. Vajalik eelregistreerimine.

31. märtsini saab kandideerida peresõbraliku tööandja märgisele. Sotsiaalministeerium koos partneritega on välja töötanud peresõbraliku tööandja märgise. Märgise saamiseks tuleb tööandjatel läbida spetsiaalne programm, mille käigus hinnatakse ja konsulteeritakse tööandjaid peresõbralike võimaluste loomisel. Protsessi lõpus pälvib tööandja peresõbraliku tööandja märgise, mis näitab, et tööandja hoolib oma töötajaskonnast ja hindab tema soove ning vajadusi töö- ja pereelu ühitamisel.

Kuni 31.märtsini otsib MISA mentoreid ja mentiisid. Alates 2016. aasta kevadest viib Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) koostöös Soome partneri Föreningen Luckan r.f haruga Luckan Integration ellu projekti „Cross-border cooperation on mentoring and peer support for immigrants“. Mentorprogrammi käivitamiseks alustab MISA mentorite ja mentiide otsinguid.

Nimevõistlus „Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi“. Nimevõistluse auhind antakse välja neljas kategoorias: 1) tööstusettevõte; 2) teenindusettevõte (sh kaubandus, toitlustus, majutus); 3) vabaühendused; 4) aasta uustulnuk (registreeritud võistluse tähtajale eelneva aasta jooksul). Kandideerida saab iga tegutsev ning Eestis registreeritud ettevõte. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. september 2017.

17.aprill kl 10:30-16:30 Tallinnas Eesti Puuetega Inimeste Kojas (Toompuiestee 10) Inspiratsioonikoolitus: Kuidas tagada ühingu majanduslik elujõulisus? Kuidas hinnata ühingu majanduslikku elujõudu? Millal ja miks oma senist rahastusmudelit muuta? Milliseid võimalusi peale projektitoetuste veel kasutama peaks? Kuidas luua kindel ja toimiv süsteem mitmetest tulu allikatest ja milliseid variante üldse kaaluda? Koolitus on tasuta, ent osalejate arv on piiratud!

 

IGIHALJAS

Hoia end kursis HEAKi jagatud uuema infoga eesti keelses Facebookis või venekeelse Facebooki lehelt.

HEAKist saad nõu oma ühenduse administreerimiseks, arendamiseks ja juhtimiseks, projektitaotluste koostamiseks ning rahastajate leidmiseks. Konsultantide kontaktandmed on HEAKi veebilehel.

Vastused korduma kippuvatele küsimustele leiad maakondlike arenduskeskuste veebilehelt MAKIS.

 

MTÜde konsultandid

Maret ja Külli

Telefon 6566 522