MTÜ uudiskiri 23.01.2017

On näha, et aasta on hoogsalt käima läinud. Meie uudiskiri on mahukas ja sisukas.

HEAKi UUDISED

8.veebruarist 5.aprillini toimub vabaühenduste juhtide arenguprogramm. Koosneb viiest moodulist: juht ja juhtimine vabaühenduses (08.02); organisatsiooni strateegiline arendamine (22.02); juriidika ja vabaühendus (08.03); vabaühenduse majandustegevus (22.03); turundamine MTÜs (05.04). Veel on paar vaba kohta. Kiirusta! Kogumaksumus 80 eurot, pane oma andmed kirja motivatsiooniankeeti.

14.veebruaril kell 10:00-15:30 viivad HEAKi MTÜde konsultandid Maret ja Külli läbi praktilise koolituse projektide kirjutamisest. Peamiselt toetutakse kohaliku omaalgatuse programmi rahataotlemisele, kuid põhitõed jäävad kehtima ka teiste taotlusvoorude puhul. Osalustasu on 30 eurot ning see sisaldab kohvipause ning lõunat. Registreerimine kuni 10.veebruarini või kuni kohti jätkub.

6.märtsil kell 11:00-14:30 toimub kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) infopäev. Taotluste tähtaeg on 1.aprill 2017 ning taotlusi võtab vastu Harju Maavalitsus. Infopäev on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine.

 

TÄHTAEGADE MEELDETULETUS

30.jaanuaril ootab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed taotlusi kahele konkursile: Rahvusvähemuste kultuuriühingute projektikonkurss ja Lõimumise edendamine sporditegevuste kaudu.

1.veebruar on BAFF Dialoogiprogrammi taotluste esitamise tähtaeg. BAFF pakub võimalust Baltikumi organisatsioonidele kutsuda USA-st Baltikumi oma ala eksperte esinema. Samuti pakutakse toetust Baltikumi ekspertidele USA-sse esinema minekuks.

20.veebruar on Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi I vooru projektitaotluste tähtaeg.

1.märts on taotlustähtaeg Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) tugitegevuste programmi. Tugitegevustena käsitletakse ettevõtmisi, mis lähtuvad KÜSKi põhikirjalistest eesmärkidest, suurendavad vabaühenduste suutlikkust ja soodustavad kodanikuaktiivsust.

15.märtsini ootab Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis taotlusi Põhja- ja Baltimaade mittetulundusühenduste toetamiseks. Toetus on mõeldud kodanikuühiskonna tugevdamiseks ja ühiskonna sidususe suurendamiseks Põhja- ja Baltimaades. Toetuse eelarve on 310 000 taani krooni (ca 41 000 eurot) aastas.

 

VALDKONNAS TOIMUV

26.jaanuar kell 9:30-12:00 Euroopa Liidu rahastusprogrammid kutsuvad hommikukohvile Tallinna Kultuurikatlasse. Jutuks tulevad Kodanike Euroopa, Loov Euroopa kultuuriprogrammi ja Erasmus+ Euroopa Noored toetusvõimalused, sündmused ja uued tuuled, mis 2017. aastal ees ootavad. Inspiratsiooni ja teadmisi jagavad edukad projektitegijad, kellelt saab häid näpunäiteid rahvusvahelise koostöö tegemise kohta.

26.jaanuaril kell 15:00-17:00 kutsub Vabaühenduste Liit EMSL aasta tegijate tunnustussündmusele Toompea lossi. Oma tulekust tuleb teada anda.

31.jaanuarini toimub Arvamusfestivali ideekorje. Sel aastal toimub ka kaks [eel]arvamusfestivali: 10. juunil Hiiumaal ja 14. juulil Kagu-Eestis. Kolm festivali ootavad kuni 31. jaanuarini Eesti inimeste ja organisatsioonide ettepanekuid aruteludeks. Lisaks eestikeelsetele aruteludele on väga oodatud ka vene-, inglise- ja mitmekeelsed mõttevahetused.

1. veebruarini võtab Eesti Külaliikumine Kodukant vastu vabaühenduste sooviavaldusi vabatahtliku sõbra märgi taotlemiseks. Vabatahtliku sõbra märk aitab vabaühendustel paremini mõtestada ja korrastada vabatahtlike kaasamist ja juhtimist organisatsioonis.

6.veebruarini ootavad Heateo Sihtasutus ja Swedbank uusi liikmeid „Ma armastan aidata“ annetuskeskkonda. Annetuskeskkond on mõeldud meie elu paremaks muutvatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele, kes koguvad oma eesmärkide saavutamiseks annetusi.

14.veebruaril kell 10-13:30 Vabatahtlike kaasajate ABC koolitus, Tallinnas, Sirge 2 II korruse nõupidamise ruumis. Koolituse eesmärk on anda  ülevaade vabatahtliku tegevuse korraldamise põhitõdedest toetamaks koolitusel osalenute  tööd vabatahtlikega ühingutes. Osalemistasu on 20 eurot.

 

IGIHALJAS

Hoia end kursis HEAKi jagatud uusima infoga Facebookis.

HEAKist saad nõu oma ühenduse administreerimiseks, arendamiseks ja juhtimiseks, projektitaotluste koostamiseks ning rahastajate leidmiseks. Konsultantide kontaktandmed on HEAKi veebilehel.

Vastused korduma kippuvatele küsimustele leiad maakondlike arenduskeskuste veebilehelt MAKIS.

 

MTÜde konsultandid

Maret ja Külli

Telefon 6566 522