NUTIKAS arendustoetuse taotlusvooru lõpuni jääb üks kuu ja ligi 6 miljonit eurot

Hea ettevõtja!

Ettevõtete ja teadusasutuste koostöös elluviidavateks arendusprojektideks pakutava nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetuse (NUTIKAS) teine taotlusvoor lõpeb 20. detsembril 2017. Vabu vahendeid on selles voorus veel ligi kuus miljonit eurot.

Toetuse summa ühe projekti kohta on 20 000 – 2 miljonit eurot. Toetust pakub SA Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse sobituva rakendusuuringu või tootearenduse läbi viimiseks. Toetuse määr on 25-70% sõltuvalt ettevõtte suurusest ja projekti tüübist.

Tänavuses taotlusvoorus on seni toetust saanud viis projekti. Nende seas on nii tervisetehnoloogiate, IKT-lahenduste kui materjaliteadusega seotud arendusideid. Toetuse saajate hulgas on nii suurettevõtteid (nt Swedbank ja Värska Sanatoorium) kui ka väikefirmasid (nt Thinnect OÜ, SelfDiagnostics OÜ).

Seni on kahes taotlusvoorus toetust saanud 21 projekti ning keskmine toetuse summa on 315 000 eurot.  Uut taotlusvooru on oodata uue aasta alguses. Aastani 2020 saame häid ideid toetada veel ligi 20 miljoni euroga.

Jõukohane taotlusprotsess
Eesti Teadusagentuur viis septembris ettevõtete seas läbi tagasisideküsitluse, et saada aimu seniste taotlejate hinnangutest taotlusprotsessile. Selgus, et taotlejate kogemused on üldiselt meeldivad. 75% taotlejatest ei pidanud taotlusprotsessis ühtki etappi üle jõu käivaks. 90% taotlejatest peab meedet puudutavat teavet arusaadavaks ja selgeks. Taotluse koostamiseks kulus keskmiselt neli kuud.

Infovoldik

Seni rahastatud projektid

Lisainfo:
Tea Tassa, SA Archimedes meetmehoidja, tea.tassa@archimedes.ee, telefon 7300 396, 5170 526, www.archimedes.ee/nutikas
Viktor Muuli, Eesti Teadusagentuuri nutika spetsialiseerumise valdkonna juht, viktor.muuli@etag.ee, telefon 730 0325, 517 7697, www.etag.ee/nutikas

 

Teate edastas

Piret Ehrenpreis
Kommunikatsioonispetsialist
Eesti Teadusagentuur
58160090