Praxis kutsub nii riigi kui kohalike omavalitsuste …

Praxis kutsub nii riigi kui kohalike omavalitsuste asutuste ning vabaühenduste esindajaid poliitikakujundamise baaskoolitusele.