Lisaks ettevõtjatele ja kodanikuühendustele pakub HEAK teenuseid ka

Tegevusi toetab Euroopa Regionaalarengu Fond (läbi EASi) ja Harjumaa Omavalitsuste Liit.