Täienesid Harjumaa atesteeritud giidide read

Eile 12. detsembril andsid 13 Harjumaal tegutsevat giidi eksami Harjumaa Omavalitsuste Liidu juurde moodustatud giidide atesteerimiskomisjoni ees. Kokku on nüüd Harjumaal 21 atesteeritud giidi.

Sügisel oktoobris ja novembris Euroopa Liidu meetme „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019“ toel ja Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse poolt korraldatud Harjumaa Giidide II Koolitusprogrammis osales 15 tegutsevat giidi üle Harjumaa, kes läbisid nii teoreetilise kui praktilise koolitöö. Giidieksamile otsustas tulla neist 13 ja nii saamegi toredal jõulueelsel ajal rõõmustada, sest Harjumaa atesteeritud giidide read on täienenud 13 atesteeritud giidi võrra.

Kõik värskelt atesteerimise läbinud giidi on otsustanud liituda ka 2018 aasta jaanuaris asutatud Harjumaa Turismiühinguga, kuhu võivad liituda kõik Harjumaal turismiga tegelevad giidid, organisatsioonid, ettevõtjad, füüsilised isikud ja kohalikud omavalitsused.

Kogu informatsiooni nii giidide atesteerimise kui ka koolituse kohta leiab Harjumaa Turism kodulehel www.visitharju.ee rubriigis spetsialistile.