Harjumaa noorte ettevõtlikkusteadlikkuse programm

Harjumaa noorte ettevõtlikkusteadlikkuse programmi eesmärk on suurendada noorte ettevõtlikkust andes noortele praktiline kogemus ideest teostuseni õpilasfirma, äriühingu, kodanikuühenduse või projekti käivitamise näol.
Programmi on oodatud osalema Harjumaa (v.a Tallinn) noored vanusevahemikus 9.-12. klass. Ühes õppeaastas oleme valmis programmi vastu võtma 150 noort.

Programmi raames toimuvad sündmused 2019/2020 õa.:
EESOLEVAD  SÜNDMUSED

Programmi raames toimunud sündmused 2017/2018 õa.:
TOIMUNUD SÜNDMUSED

Lisaks sündmustele saavad noored õppeaasta jooksul enda idee teostamisel mentorlust ja juhendamist (õpilasfirmad, projektide elluviimine).
Maakonna õpilasfirmade taseme tõstmiseks ning ühtlustamiseks toimub igal õppeaastal üks koolitus õpilasfirmade juhendajatele koostöös Junior Achievement Eestiga.

 

Valminud on majandus- ja ettevõtlusõppe kaardistus Harjumaa (va. Tallinn) koolides, mille eesmärgiks oli välja selgitada, millisel viisil Harjumaa koolides majandus- ja ettevõtlusõpet edasi antakse ja soovitused õppe arendamiseks. Teine osa uuringust keskendus Harjumaa noortele ja nende tunnetusele ettevõtlikkuse osas ja arusaamast ning soovitustest, kuidas teoreetilist ja praktilist majandus- ja ettevõtlusõpet võiks koolides õpetada.
Tulemustega saab tutvuda siin:Majandus ja ettevõtlusõppe kaardistus Harjumaa koolides_Viilup Uuringud; Noorte ettevõtlus ja ettevõtlikkus fookusgruppide uuringu aruanne_Viilup Uuringud

Uuring on valminud 2019. a ja koostanud Liis Viilup

 

 

Kontakt:

 

Ege Kirik
Noorte koordinaator
+372 656 6641, +372 56980804
E-post: ege[ät]heak.ee

 

 

 

 

Gerli Veeleid
Projektijuht
+372 656 6641, +372 56866218
E-post: gerli[ät]heak.ee

 

Meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017 – 2023 projekti “Harjumaa noorte ettevõtlikkusteadlikkuse programm” elluviimist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Harjumaa Omavalitsuste Liit. Toetuse suurus perioodil 2017-2019 on 144 950 eurot.

           

 

EST