Töötukassa korraldab 29. märtsil Tallinna ja …

Töötukassa korraldab 29. märtsil Tallinna ja Harjumaa tööandjate infopäeva.

Teabepäeval räägitakse olukorrast tööjõuturul, tutvustatakse töötukassa teenuseid tööandjatele (nt töövahendus, proovitöö, palgatoetus, tööpraktika, tööruumide ja -vahendite kohandamine, tööks vajalik abivahend). Külalisena teeb ettekande Maksu- ja Tolliameti esindaja.