HEAK aitab suunata Harjumaa turismi arenguid.

Eesmärk on tutvustada Harjumaad kui huvitavat ja mitmekülgseid tegevusvõimalusi pakkuvat turismisihtkohta Tallinna ümber ning seeläbi suurendada oluliselt kogu Harjumaa külastatavust. Luua turismiteenuse pakkujatele võimalus teha omavahel senisest tihedamat koostööd, osaleda koolitustel ja messidel ning olla kursis uute suundadega turismimaastikul.

Visioon – aastal 2025 on Harjumaa külalislahke ja kvaliteetne turismisihtkoht sise- ja rahvusvahelisel turul, moodustades koos Tallinnaga atraktiivse ja ühtse koosluse.

Turismiga seotud tegevuste jaoks on SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koostöös Harju Maavalitsuse ning Harjumaa Omavalitsuste Liiduga loonud turismikoordinaatori ametikoha. Turismikoordinaatori peamisteks tööülesanneteks on turismiettevõtjate koostöö toetamine ning koordineerimine, veebi- ja ühisturunduse korraldamine ning avaliku sektori ja turismiettevõtjate vahelise koostöö korraldamine. Turismisuuna tegevuste aluseks on Harju maakonna turismi arengustrateegia 2025 ja tegevuskava 2016-2020
Enamus tegevusi viiakse ellu läbi piirkondlike algatuste meetme projekti.

Harjumaa Turism veebiportaal: www.visitharju.ee
Eesti turismiinfo veebiportaal: www.puhkaeestis.ee

 

Kontakt:

Katri Tseskidov

Katri Tšeskidov

Turismisektori arendamine Harjumaal, vastutav ekspert

+372 5664 5575

katri@heak.ee