HEAK aitab suunata turismi arenguid.

Oleme turismiga seotud kolme tegevuse kaudu:

  • Maakondliku turismiinfot koondava VisitHarju veebilehe haldamine ning Harju maakonna mainekujunduse arengute suunamine.
  • Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna ühise sihtkohtade koostööprojektis juhtpartnerina
  • Harju-, Rapla- ja Läänemaa DMO ehk sihtkoha juhtimise koostöömudeli juhtpartnerina

HEAK on ellu viinud tegevusi Vist Harju kaudu Harjumaa kui turismi sihtkoha tutvustamiseks turistidele. Harjumaad on tutvustanud kui huvitavat ja mitmekülgseid tegevusvõimalusi pakkuvat turismisihtkohta Tallinna ümber. Visit Harju oluline roll on olnud turismipiirkonna turundamine. Kaasa on aidatud maakonnas tegutsevate turismiteenuse pakkujate omavahelisele koostöö tihendamisele, võimaldatud osaleda koolitustel ja messidel ning tegeletud Harjumaa giidide pädevuse tõstmise ning atesteerimisega.
Tegevusi toetati Euroopa Regionaalarengu Fondi „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2023 (PATEE)“.

Sihtkohtade arenduse koostööprojekti “Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna turismiarendus” üldine eesmärk on Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna külastaja vajadustele vastavate turismitoodete ja -teenuste arendus Eesti kui turismisihtkoha brändi kolmest sõnumistrateegiast lähtuvalt (loodus, kultuur ja toit), piirkonna eristumine, jätkusuutliku turismi põhimõtete rakendamine, koostöövõrgustike arendus ja rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamine.
Koostööprojekti rahastati läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja tegevuse periood oli 01.06.2021 – 31.08.2023.

Harju-, Rapla- ja Läänemaa DMO (Destination Management Organization)  on turismisihtkohtade strateegiliseks juhtimiseks, arendamiseks ja turundamiseks loodud ühtne koostöömudel. Harju-, Rapla-, Läänemaa DMO suur eesmärk on aidata kaasa piirkonna turismiettevõtjate teenusete arendamisele, omavahelisele koostööle ja nähtavuse suurendamisele, et külastajad oskaksid ja sooviksid turismitooteid tarbida. Eesmärk on suurendada piirkonna turismitulusid ja rahvusvahelist konkurentsivõimet luues pikaajalise vaate turismi arendamisele, pakkudes paremaid terviklahendusi ja koondades piirkonna parima kompetentsi.
DMO ehk koostöömudeli tegevus on riiklikku turismistrateegiat jälgides ning riiklikke vahendeid kasutades finatseeritud läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse. Strateegia on koostatud kuni 2027 aastani.

Harju maakonna turismiinfo www.visitharju.ee , Tallinna turismiinfo www.visittallinn.ee (koordineerib Tallinna Ettevõtluskeskus)
Piirkonna turismiprofessionaalile suunatud info https://dmo.heak.ee/
Eesti turismiinfo veebiportaal: www.puhkaeestis.ee

Turismikontaktid HEAK-is:

 

 

 

 

 

Katri Tšeskidov

DMO arendus- ja digiturundusjuht Harjumaal ja äriturismi suund, Vistharju.ee turismiportaal katri@heak.ee

 

 

 

 

 

 

Anneliis Jool 

Harju-, Rapla- ja Läänemaa DMO analüüsi- ja kommunikatsioonijuht
anneliis@heak.ee

 

 

 

 

 

 

Karmen Paju

Harju-, Rapla-, Läänemaa DMO juht
karmen@heak.ee