Harju-, Rapla- ja Läänemaa DMO (Destination Management Organization)  on turismisihtkohtade strateegiliseks juhtimiseks, arendamiseks ja turundamiseks loodud koostöömudel.

DMO juhtpartner on SA Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus, põhipartnerid on Sihtasutus RAEK ja SA Läänemaa, kaaspartnerid Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Raplamaa Omavalitsuste Liit. Koostöövõrgustikku kuuluvad kõik piirkonna omavalitsused (v.a Tallinn), LEADER tegevusrühmad, turismiettevõtjate ühendused (Visit Lahemaa, Visit Kõrvemaa, Loode-Eesti turismivõrgustik jt), turismiettevõtjad ja teised turismi külastuskeskkonda panustavad organisatsioonid ja inimesed.

Harju-, Rapla- ja Läänemaa koostöövõrgustiku visioon on olla pealinna lähiregiooni piirkondade strateegiliselt juhitud, koostööd väärtustav ning partnerlussuhetele orienteeritud turismivaldkonna kompetentsikeskus.

 

 

 

Harju-, Rapla-, Läänemaa DMO suur eesmärk on aidata kaasa piirkonna turismiettevõtjate teenusete arendamisele, omavahelisele koostööle ja nähtavuse suurendamisele, et külastajad oskaksid ja sooviksid turismitooteid tarbida. Eesmärk on suurendada piirkonna turismitulusid ja rahvusvahelist konkurentsivõimet luues pikaajalise vaate turismi arendamisele, pakkudes paremaid terviklahendusi ja koondades piirkonna parima kompetentsi.