SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
PRESSITEADE
11.05.2023

 

Harju-, Rapla- ja Läänemaa alustasid turismistrateegia koostamist 

Harju-, Rapla- ja Läänemaa maakondlike arendusorganisatsioonide otsusega loodi 2022. aastal ühine koostöömudel, määratleti geograafilised piirid ja nimetati regiooni juhtpartner. Koostööpiirkonna juhtpartneriks on SA Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus, põhipartneriteks on Sihtasutus RAEK ja SA Läänemaa, kaaspartnerid Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Raplamaa Omavalitsuste Liit. Suur eesmärk on aidata kaasa piirkonna turismiettevõtjate teenusete arendamisele, omavahelisele koostööle ja nähtavuse suurendamisele, et külastajad oskaksid ja sooviksid neid tooteid tarbida.

Selle aasta maikuus alustas Harju-, Rapla-, Läänemaa DMO (Destination Management Organization) juhtpartner SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus sisulist koostööd hankepartner Target One OÜga. Eesmärk on koostada sektori terviklikku arendust, avaliku ja erasektori koostööpõhimõtteid järgiv praktiline töödokument ehk kolme maakonna ühine turismistrateegia 2023-2027. Harju-, Rapla-, Läänemaa DMO juhi Karmen Paju sõnul kasutatakse turismistrateegia koostamisel väärtuspõhist planeerimismetoodikat, mille teoreetiliseks aluseks on Kellogg’i juhtimiskooli poolt juurutatud G-STIC planeerimise raamistik. Hinnatakse piirkonna toimimist ja ümbritsevat keskkonda, täpsustatakse eesmärgid, sihtturud ja sihtgrupid kellele fookus suunata. Koostöös sektoriga määratletakse kogu tegevuste kompleks teenuse komponentidest kuni kliendi jõudmiseks vajaliku kommunikatsioonini. Kaasamise parimaks korraldamiseks kasutatakse koosloome metoodikaid ja disainmõtlemise tööriistu. Lõpptulemusena valmib praktiline töödokument, sh turundus ja kommunikatsiooniplaan.

Harju-, Rapla-, Läänemaa piirkonna arendustegevusi kaasfinantseerib turismisihtkohtade juhtimisorganisatsioonide sihtfinantseerimise programmi alusel Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus.

 

Lisainfo:
Karmen Paju

Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna
sihtkohtade koostööprojekti juht/ DMO juht

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Harju-, Rapla-, Läänemaa DMO
Sirge 2, 10618 Tallinn
Tel +372 506 3770
www.heak.ee