Meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017 – 2023 projekti “Turismiettevõtluse toestamine ja maakonna mainekujundus”  tegevuste elluviimist ning turismikoordinaatori ametikohta rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Harjumaa Omavalitsuste Liit.

Toetuse suurus perioodil 2017-2019 on 131 000 eurot.

Toetuse suurus perioodil 2020-2023 178 500 eurot.

–                   

 

Kontaktisik:
Katri Tšeskidov
Turismikoordinaator
Tel. +372 5664 5575
E-post: katri@heak.ee

Lisainfo Harjumaa Turismi tegevustest ettevõtjale leiad siit: https://www.visitharju.ee/et/spetsialistile

Kontaktüritused ja planeeritavad koolitused ettevõtjatele leiad siit: https://visitharju.ee/spetsialistile/koolitused/

Ootame kõiki Harju maakonna turismiasjalisi liituma Facebooki grupiga ”Harjumaa turismiasjalised”