Meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017 – 2023 projekti “Turismiettevõtluse toestamine ja maakonna mainekujundus”  tegevuste elluviimist ning turismikoordinaatori ametikohta rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Harjumaa Omavalitsuste Liit.

Toetuse suurus perioodil 2017-2019 on 131 000 eurot.

Turismiettevõtluse toestamise raames sai kohalike ettevõtjate algatusel alustas tegevust Harjumaa Turismiühing ning kõige rohkem tuge vajanud giidid said läbi Giidide Koolitusprogrammi aluse oma teenuste pakkumiseks. Ettevõtjad said turundus- kui ka tootearenduskoolitusi, mille eesmärgiks oli koostöö ja teatud piirkondades on loodud ka koostöövõrgustikud.

Sihtgrupp on eelkõige Harjumaa (v.a. Tallinna linn) turismivaldkonna ettevõtted.

Kuna tänane programm on andnud väga head tagasisidet, siis jätkame ja arendame edasi senised tegevusi ja suundasid. Turismiettevõtluse tegevused projekti raames on:

  • koolitusprogrammid turismiettevõtjate turundusteadmiste ja -oskuste parandamiseks, teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja konkurentsivõime suurendamiseks. Koolitusteemad: tootearendus ja teenusdisain, tootepakettide väljatöötamine ja ristturundus; ühisturundus, erinevaid Harjumaa piirkondi tutvutavate marsruutide välja töötamine;
  • veebilehe visitharju.com arendamine;
  • välisturule suunatud turundusmaterjalide koostamine;
  • Prioriteetsetele sihtturgudele turundamine, välismessidel osalemine;
  • Pilootprojekt erinevate teenusepakkujate teenuste baasilt tervikpakettide kokkupanek ja turundamine.

Toetuse suurus perioodil 2020-2023 178 500 eurot.

–                   

 

Kontaktisik:
Katri Tšeskidov
Turismikoordinaator
Tel. +372 5664 5575
E-post: katri@heak.ee

Lisainfo Harjumaa Turismi tegevustest ettevõtjale leiad siit: https://www.visitharju.ee/et/spetsialistile

Kontaktüritused ja planeeritavad koolitused ettevõtjatele leiad siit: https://visitharju.ee/spetsialistile/koolitused/

Ootame kõiki Harju maakonna turismiasjalisi liituma Facebooki grupiga ”Harjumaa turismiasjalised”