Harjumaa väikesaarte ligipääsetavuse, ranniku- ja mereturismi arendamine.

Eesti kui mereriigi, mitte mereäärse riigi kuvandi kujundamisele turismimajanduse seisukohast peaks kaasa aitama väikesaarte külastamine, mereliste elamuste pakkumine ja rannikuturism. Rannikupiirkonnad on muutunud populaarseteks turismiobjektideks ning meelitavad külastama nii kohalikke inimesi kui välisturiste. Projekti tegevus peaks aitama komplekselt lahendada ligipääsetavust ja teenuste arendamist.

Harjumaa väikesaarte ligipääsetavuse, ranniku- ja mereturismi arendamise ning turismisektori võimekuse kasvatamise kaudu on eesmärgiks lisatöökohtade teke ja turismiettevõtete lisandväärtuse suurendamine ning uute teenuste tekkimine turule. Projektis on planeeritud luua eeldused teenuste digitaliseerimiseks, arendada turismiteenuseid ja -tooteid ning pakkuda turundustuge.

Harjumaa väikesaarte ligipääsetavuse, ranniku- ja mereturismi arendamise eesmärk on:

  1. Väärtustada enam merd kui Eestimaa ühte suurimat väärtust ja rohkem ära kasutada Harjumaa unikaalset mereäärset asukohta. Tegevuse käigus kujundada profileeritud pakkumised sihtrühmadele, luua uusi turismiteenuseid ja- pakette ning kogukonda kaasates suurendada teadlikkust külalislahkuse, kestlikkuse ja kohaliku pärandi väärtustamise teemal.
  2. Luua eeldused saarteülese ühtse digiplatvormi (island-hopping) loomiseks, mis koondab transpordivõimalused saartele (meretransporditeenuste pakkujad), saartel ning (jalgrattarent, autorent, minbuss, traktor, pakkide transport) ning väikesaarte-, mere- ja rannikuturismi teenusepakkujate info.

Harjumaa turismisihtkoha tervikturundus ja turismisektori tugimine on Harju maakonna arengustrateegia regionaalse koostöötasandi prioriteet. https://hol.ee/docs/file/juhatus_otsus_arengustrateegia_tegevuskava_terviktekst.pdf, tegevus 1.1.4.

Meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017 – 2023 projekti “Harjumaa väikesaarte ligipääsetavuse, ranniku- ja mereturismi arendamine” elluviimist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus.

Projekti maksumuseks on 126 125.40 eurot (sh 84% toetust summas 105 819.21 eurot ja 16% omafinantseeringut summas 20 306.19 eurot).

Projekti periood: mai 2022- aug. 2023

Projekti kontaktisikud:
Katri Tšeskidov          katri@heak.ee

Anneliis Jool               anneliis@heak.ee