Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna koostööprojekt

Sihtkohtade koostööprojekt “Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna turismiarendus”

 

Number: 2014-2020.5.01.21-2573

Kestus: 01.06.2021 – 31.08.2023

Kogumaksumus: 200 000 eurot

Toetus: 200 000 eurot

Kokkuvõte: Koostööprojekti üldine eesmärk on Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna külastaja vajadustele vastavate turismitoodete ja -teenuste arendus Eesti kui turismisihtkoha brändi kolmest sõnumistrateegiast lähtuvalt (loodus, kultuur ja toit), piirkonna eristumine, jätkusuutliku turismi põhimõtete rakendamine, koostöövõrgustike arendus ja rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamine. Projekti otsesteks eesmärkideks on kestliku ehk säästva turismi arendamine; turvalise teenusepakkumise edendamine piirkonnas; külalislahkuse arendamine; klienditeekonna uuringu teostamine, sh kitsaskohtade väljaselgitamine ja parendamine; piirkonnaspetsiifiliste toodete arendamine ning laiapõhjalise koostöö arendus läbi eelduste väljaselgitamise DMO (destination management organisation) või DMOde loomiseks.

Koostööprojekti juhtpartner on Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, koostööpartnerid on Tallinna Strateegiakeskuse turismiosakond, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Omavalitsuste Liit, Sihtasutus RAEK ja SA Läänemaa. Koostööprojekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

EST