Sihtkohtade arenduse koostööprojekt “Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna turismiarendus”

Number: 2014-2020.5.01.21-2573

Kestus: 01.06.2021 – 31.08.2023

Kogumaksumus: 200 000 eurot

Toetus: 200 000 eurot

Koostööprojekti üldine eesmärk on Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna külastaja vajadustele vastavate turismitoodete ja -teenuste arendus Eesti kui turismisihtkoha brändi kolmest sõnumistrateegiast lähtuvalt (loodus, kultuur ja toit), piirkonna eristumine, jätkusuutliku turismi põhimõtete rakendamine, koostöövõrgustike arendus ja rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamine.

Projekti otsesteks eesmärkideks on:

1) kestliku ehk säästva turismi arendamine;

2) turvalise teenusepakkumise edendamine piirkonnas;

3) külalislahkuse arendamine;

4) klienditeekonna uuringu teostamine, sh kitsaskohtade väljaselgitamine ja parendamine;

5) piirkonnaspetsiifiliste toodete arendamine;

6) laiapõhjalise koostöö arendus läbi eelduste väljaselgitamise DMO (destination management organisation) või DMOde loomiseks.

Koostööprojekti juhtpartner on Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, koostööpartnerid on Tallinna Strateegiakeskuse turismiosakond, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Omavalitsuste Liit, Sihtasutus RAEK ja SA Läänemaa. Ligikaudne teenusepakkujate arv koostööpiirkonnas puhkaeestis.ee andmetel on 1800.

Piirkonna tervikliku tootearenduse, koostöövõimaluste ja sünergia otsingu eesmärgil kaasatakse tegevustesse piirkonna turismivõrgustikud, osalejad toovad partnerlusse oma vaatenurga, täiendava teabe ja kompetentsid. Tegevuste kasusaajad on Eestis registreeritud väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kes kuuluvad elluviidavate tegevuste sihtgruppi ja kes osalevad tegevustes.

Sihtkohtade koostööprojekti raames tehtud tegevused ja materjalid on leiatavad https://dmo.heak.ee/.

Koostööprojekti rahastus läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Kontaktisikud:

Karmen Paju
Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna
sihtkohtade koostööprojekti juht
E-post: karmen@heak.ee

Anneliis Jool
Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna
sihtkohtade koostööprojekti turismispetsialist
E-post: anneliis@heak.ee