Tutvustus Karmen Paju

Saage tuttavaks – Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna sihtkohtade koostööprojekti juht Karmen Paju

Liitusin Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK) toimeka meeskonnaga 2021. aasta juunis. HEAK kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus töötab kokku enam kui 160 töötajat.

Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna sihtkohtade koostööprojekt annab suurepärase võimaluse panustada pealinna ja selle lähiümbruse regiooni arendustegevustesse, käsitades piirkonda klienditeekonna mõistes ühtse tervikuna.

Turismivaldkond on mulle südamelähedane, seda kinnitab aastakümnete pikkune teekond turismimaastikul. Kuulun nende õnnelike inimeste hulka, kelle puhul saab tõdeda, et praktilist kogemust täiendab erialane teooria. Turismi- ja hotelliettevõtlusalase kõrghariduse omandasin Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis, sihtkoha arendus- ja turundusalaseid teadmisi täiendasin rahvusvahelisel tasandil Taani Turismiakadeemias. Eesmärgiga omandada uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi liikumistervist toetatavatest aspektidest, mõtestatud vaba aja veetmisest ja töövõimest, läbisin mõned aastat tagasi Tallinna Ülikoolis magistriõppekava ja kaitsesin sotsiaalteaduste magistrikraadi rekreatsioonijuhtimise erialal.

Enne HEAKi meeskonnaga liitumist töötasin viit maakonda ühendavas regionaalses turismiorganisatsioonis SA Põhja-Eesti Turism, kus igapäevaste tööülesannete hulka kuulus  erinevate osapoolte, s.o riigi, KOVi ja ettevõtjate laiapõhjalise turismialase koostöö arendamine – turismiprojektide juhtimine, seminaride, koolituste, regionaalsete turismikonverentside korraldus jms. Riiklik turismikorraldusmudeli muudatus tõi kaasa uute turismipiirkondade määratlemise, mille kaugem visioon on turismimaastiku korrastamine, dubleerimise vähendamine ja professionaalsete sihtkohaorganisatsioonide loomine üle Eesti. Minu senine kõige pikem karjääriperiood on kohaliku omavalitsuse tasandil, mil olin Kuressaare linnavalitsuses tegev turismipeaspetsialistina, maakondliku turismiinfokeskuse juhina. Peamised teenistuskohustused olid turismiinfosüsteemi juhtimine, avaliku ja erasektori koostöö tõhustamine tootearenduse ja turunduse valdkonnas, turismiteenuste kvaliteedi ja standarditele vastavuse kontroll, turismiettevõtjate nõustamine tootearenduse ja turunduse valdkonnas, turismistrateegiate- ja arengukavade koostamine, rahvusvahelised turismiprojektid jms. Oman väärtuslikku töökogemust Saaremaa Turismi- ja Puhkemajanduse ühendusest, kus peamine rõhuasetus oli era- ja avaliku sektori turismialase koostöö arendamisel. Läbi ühiskondliku rolli olen edendanud turismi-ja puhkemajandust Saarte Turismiarenduskeskuse volikogu liikme ja esimehena ning Läänemere Linnade Liidu (UBC) turismikomisjoni liikmena. Pagasisse kuulub ka lektori, pedagoogi ja kruiisilaevade giidi töökogemus. Ettevõtlusega puutun kokku pereettevõtte tasandil ehitus- ja kinnisvaravaldkonnas. Väärtustan organisatsioonikultuuri, kus töötajaid seob selge kommunikatsioon ja ühiselt saavutatud tulemused on kõrged. Toon rõõmuga oma senised oskused, teadmised ja kogemused HEAKi, panustan Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piikonna turismiarendusse ning pean ülioluliseks jätkuvat head koostööd sihtkohtade ning EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakonna meeskonnaga.

EST