Turismiettevõtjate inspiratsiooniseminarid “Kestlik turism ja Covid 19-turvalisus”

Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna turismiettevõtjate teadlikkuse tõstmise programm

Sihtkohtade arenduse koostööprojekti „Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna turismiarendus“ raames algas turismiettevõtjate teadlikkuse tõstmise programm, mille seminaridel rääkisid tuntud ja põnevad esinejad teemadest, mis olulised ja jagasid julgustavaid kogemuslugusid. Üle pooleteistkümne aasta kestnud koroonaviiruse Covid-19 pandeemia põhjustas globaalse kriisi, millel on mõju kõigile majandussektoritele. Riigipiiride osaline või täielik sulgemine, sihtkohtadega seotud reisipiirangud, lendude peatamine ning erinevad piirangud tõid kaasa rahvusvahelise turismi kokkuvarisemise. On aeg avardada maailmapilti ja astuda sammud teadliku ning muutunud kliendi kaasamise teel.

Kas Sina tead, mis on Covidi järgsed suundumused turismis ja mida toob tulevik? Kuidas pakkuda külalisele turvalist teenust ja nõuetest lähtuvalt tulusalt tegutseda? Kuidas leida tasakaalu stabiilse turismiteenuse pakkumise ja looduse rütmi vahel? Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiab vastused turismiettevõtjate teadlikkuse tõstmise programmis.

Sügisprogramm pakkus kogemuslugude põhjal turismiettevõtjatele võimalust üksteiselt õppimiseks. Eesmärk on ka tekitada osalejates inspiratsioon, soodne häälestus ja ettevalmistus konkreetsete sammude astumiseks oma ettevõttes, ärimudeli arendamisel ja teenuste disainimisel, kvaliteetsete teenuste osutamisel.

TURISMIETTEVÕTJATE TEADLIKKUSE TÕSTMISE PROGRAMMI INSPIREERIVAD VEEBINARID:

26. oktoober kell 10.00 Kuidas pakkuda teenust nii, et ei kaoks mugavus, kuid oleks tagatud turvalisus.

10:00 Sissejuhatus. Karmen Paju (HEAK) ja Ülle Puustusmaa (BDA Consulting)
10:05 EAS TAK tegevused ja tugi ning edasine plaan Covid-tingimustes turvalise turismiteenuse ja külalislahke teeninduse tagamisel. Monika Karu või Anneli Haabu EAS TAK
10:25 Kuidas piiranguid järgida ja klientidele turvalisus tagada?
Info teadlaste seisukohtadest ja hetkeolukorrast nii Eestis kui ka maailmas. Eliisa Metsoja, Terviseamet, nakkushaiguste osakond
11:10 Tarbijamärgise „Siin on turvaline“ põhimõtete selgitamine. Monika Karu, EAS TAK
11:55 Turismiteenuse pakkujate kogemuslood
12:00 Kuidas pakkuda teenust nii, et ei kaoks mugavus, kuid oleks tagatud turvalisus hotellis ja konverentsikeskuses?. Feliks Mägus, Tallinn Nordic Hotel Forum
12:20 Kuidas pakkuda teenust nii, et ei kaoks mugavus, kuid oleks tagatud turvalisus atraktsioonil? Katrin Puu või Kaire Mertsin, Pernova Loodusmaja
12:40 Kuidas pakkuda teenust nii, et ei kaoks mugavus, kuid oleks tagatud turvalisus toitlustuses? Priit Parts, Hestia Haapsalu Hotel Spa/ Blu Holm resto
13:00 Päeva kokkuvõte

JÄRELVAATAMINE: Kuidas pakkuda teenust nii, et ei kaoks mugavus, kuid oleks tagatud turvalisus?”

16. november kell 10.00 Covid järgsed suundumused ja megatrendid turismis. Kuidas kohaneda muutuvas keskkonnas ja muutuseid juhtida?

10:00 Sissejuhatus. Karmen Paju (HEAK) ja Ülle Puustusmaa (BDA Consulting)
10.05 Muutuste juhtimine. Endel Hango, Change Consulting OÜ koolitaja-suhtlemistreener, coach-superviisor, (grupi)psühhoterapeut
11:35  Covid järgsed suundumused (ja megatrendid) turismis ja mida toob tulevik? Jeroen Bosman, turismi- ja külalislahkuse majanduse ettevõtete nõustaja ja mentor, ärimudeli muutuste konsultant (Holland), raamatute Hospitality Experience, Business Model Generation, Business Model You, Business Model for Teams, Switch kaasautor
12:20 Ettevõtjate kogemuslood ärimudeli muutustest covidiga seonduvalt
12:25 Ärimudeli muutus Hestia Hotel Euroopa ja Hestia hotelligrupi näitel. Kaisa Mailend, Hestia Hotel Group, tegevjuht
12:45 Ärimudeli muutus – Veinivilla virtuaaldegustatsioonid. Gregor Alaküla, OÜ Veinimõisnik, turundusjuht/sommeljee
13:05 Päeva kokkuvõte

JÄRELVAATAMINE: Covid järgsed suundumused ja megatrendid turismis. Kuidas kohaneda muutuvas keskkonnas ja muutuseid juhtida?

26. jaanuar kell 10.00-13.00 Millised on ringmajanduse võimalused turismis? Kuidas arendada kestlikku (loodus)turismi? 

10:00 Sissejuhatus. Karmen Paju (HEAK) ja Ülle Puustusmaa (BDA Consulting)
10:05 Ringmajandus  turismi kontekstis. Markus Vihma, Rootloop OÜ.
Turismi suur keskkonnamõju on peamiselt seotud inimeste voogude liikumise, külastuse ja majutuse ning toitlustusega. Inimeste ootused oma puhkehetkede keskkonnamõju osas on kasvanud ja meeldejääva kogemuse loovad järjest enam läbimõeldud jalajälg ning panustamine laiemasse keskkonna arengusse. Uurime kuidas võiksid turismiettevõtted luua ringmajandust ja millise rolli saavad nad võtta et luua väärtust külalistele ning kohalikule regioonile.
Markus Vihma aitab ettevõtteid ja organisatsioone keskkonnaalaste võimaluste leidmisel ning ringmajandusliku väärtusloome osas. Tal on pikaajaline kogemus toodete ja teenuste süsteemi disaini ja strateegiaarendusega üle maailma, sh Fortune 500 ettevõttele.

11:35 Kuidas arendada jätkusuutlikku loodusturismi? Aivar Ruukel loodusgiid ja koolitaja, MTÜ Eesti loodusturismi ühingu asutajaliige.
Kui ühtäkki on rabas rohkem rahvast kui Tallinnas Tammsaare pargis, kas see on siis loodusturism? Kuidas arendada loodusturismi nii, et elurikkus ei kaoks? Kuidas leida tasakaalu  stabiilse turismiteenuse pakkumise ja looduse rütmi vahel? Kuidas tootestada loodusturismitoodet nii, et külastajast ei jääks maha praht vaid tulu ettevõtjale ja kogukonnale?
Aivar Ruukel on viimased 25 aastat korraldanud loodusmatku Soomaa rahvuspargi jõgedel, soodes ja metsades, on tutvustanud eesti- ja välismaalastele Soomaa viiendat aastaaega.  Ta on omandanud magistrikraadi loodusturismi erialal Eesti Maaülikoolis.
13:05 Päeva kokkuvõte

JÄRELVAATAMINEMillised on ringmajanduse võimalused turismis? Kuidas arendada kestlikku (loodus)turismi? 


09.
veebruar kell 10.00-13.00 Kvaliteedimärgiste kasu ettevõtjale. Keskkonnahoidliku turismitoote inspireerivad näited. 

10:00 Päeva sissejuhatus. Karmen Paju (HEAK) ja Ülle Puustusmaa (BDA Consulting)
10:05 Kvaliteedimärgised kui turismiettevõtja konkurentsieelis. Imbi Lepik Martinson, EAS turismiarenduskeskus, kvaliteedikoordinaator
10:30 Keskkonnahoidlikkus turismis-parimad näited – elamus- ja aktiivse puhkuse toode, tunnustatud EHE märgisega. Anneli Lehtsalu, Waypoint Travels OÜ
Ettevõte on Rohetiigri liige, Travelife poolt omistatud jätkusuutliku ettevõtte kõrgeim tase  “Travelife Certified”
10:55 Keskkonnahoidlikkus turismis – parimad näited: Go Shnelli keskkonnahoidlik ärimudeli muudatus. Alver Pupart, Go Hotels OÜ, Hotel Shnelli hotellijuht
11:20 Eheda toote, turundusplatvormi ja avaliku sektori innovatsiooni näide (EHE märgise taotlemise teel). Kadri Moppel, Kylas platvorm, Võrumaa turismikoordinaator
11:45 Roheliste sihtkohtade mõtteviisi ja käitumisharjumuste arusaama kujundamine. Imbi Lepik Martinson, EAS turismiarenduskeskus, kvaliteedikoordinaator
12:10 Lahemaa – roheline sihtkoht, kuldtase 2021. Kaisa Linno, Lahemaa, MTÜ Lahemaa Turismiühing
12:35 Piirkonna festivalide ja suursündmuste keskkonnasõbralikumaks kujundamine läbi teadlikkuse tõstmise. Kirsika Meresmaa, Viljandi Folk, rohepealik, MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus
13:00 Päeva kokkuvõte

JÄRELVAATAMINE: Kvaliteedimärgiste kasu ettevõtjale. Keskkonnahoidliku turismitoote inspireerivad näited.

Isikuandmete töötlemise põhimõtetega palun tutvu SIIN.

 

Rahastaja: Koostööprojekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Tellija: Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Koostööpartner: BDA Consulting OÜ

EST