Turvaliste turismiettevõtete parimad näited Haapsalus ja Läänemaal

19.–20.10 toimus turismiettevõtjate õppereis Haapsallu ja Läänemaale, kus tutvuti ettevõtetega, kes juba liitunud tarbijamärgisega „Siin on turvaline“. Õppereisi eesmärk oli tutvuda turvaliste ettevõtete parimate praktikatega, vahetada kogemusi ja julgustada veel liitumata ettevõtteid märgisega liituma.  Raudtee- ja sidemuuseum Haapsalus

Õppereisil külastati erinevaid turismiobjekte: Haapsalu turismiinfokeskus, Haapsalu piiskopilinnus, Iloni Imedemaa, Raudtee- ja sidemuuseum, Hapsal Dietrich, ÖÖD Hötels Rooslepa, Puise Nina Külalistemaja, Hestia Hotel Haapsalu Spa. Eesti ornitoloogi ja loodusgiidi Tarvo Valkeri juhendamisel heideti põgus pilk ka piirkonna loodusturismi pakkumisele, tutvuti Altmõisa matkarajaga ja veenduti, et loodusturismi pärusmaa on looduse mitmekesisuse tutvustamine keskkonda säästval  moel.

Arvestades, et Covid-19 kriis on põhjalikult muutnud külastajate käitumise suundumusi, on turismisektori taastumiseks ülioluline mõelda, kuidas nutikalt tegutseda ja uutes oludes teadlikke reisijaid kaasata. Märgise „Siin on turvaline“ eesmärk on suurendada külastaja usaldust turismiteenuste pakkujate vastu, samas on nutikas kasutada turvalisust turundusargumendina. Märgise kasutamisega võtab teenusepakkuja avaliku vastutuse järgida kõiki Eesti Vabariigis COVID-19 leviku takistamiseks kehtivaid nõudeid, et tagada nii teenusepakkuja töötajate kui ka klientide turvalisus. Kuna märgise annab välja piirkonda esindav turismiarendamise ühendus, võivad sildid üle Eesti visuaalselt erineda, sõnum nendel on aga ühtne: „Siin on turvaline“ või „Covid-19 Safe & Clean“.

Õppereisil osales kokku 26 inimest, kelle hulgas oli majutus-ja toitlustusteenuse pakkujaid, reisikorraldajaid, turismiatraktsioonide ja sihtkohtade esindajaid. Õppereisil osalenute tagasiside oli väga positiivne, väärtustati teadlikkuse tõstmist ja leiti, et turvalise teenuse pakkumine peaks olema iga turismiettevõtja sihikindel ja loomupärane tegevus. Õppereisi rahastati läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

 

Lisainfo:

Karmen Paju

Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna
sihtkohtade koostööprojekti juht

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Sirge 2, 10618 Tallinn
Tel +372 506 3770
www.heak.ee