Alustava ettevõtja baaskoolitus, kolmas sügisene grupp 2020

Kuupäev/kellaaeg

10/10/2020 - 12/12/2020 00:00

Ülevaade

Alustava ettevõtja baaskoolitus on üheksa õpipäeva pikkune koolitusprogramm, mis annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks. Koolitusprogramm on üles ehitatud selliselt, et osaleja omandaks põhitõed ettevõtlusega seotud valdkondades: äriidee leidmine ja selle edasi arendamine, toote/teenuse müük ja turundus, finantsjuhtimine ning äriplaani koostamine. Viimane on eriti oluline ettevõtlusega alustamisel, sest äriplaan annab aimu, kas planeeritav tegevus suudab vähemalt paberil ots-otsaga kokku tulla.

Kogu koolitusprogrammi töötatakse oma äriideega ning koolituse lõpuks valmib äriplaan ning edasine tegevuskava ettevõtluse teel.

2020 kolmas sügisene koolitus on planeeritud veebikeskkonna koolitusena ehk koolitused toimuvad Zoom’i virtuaalses klassiruumis. Osalejad saavad liituda koolitusega just temale sobilikust kohast. Samuti saab koolitust hiljem kogu koolitusprogrammi ajal järele vaadata.

Lisainfo ning koolitusele (laupäev,10.10.2020) registreerimine (avatud kuni 27.9.2020):

https://www.heak.ee/ettevotjale/alustavale-ettevotjale/alustava-ettevotja-baaskoolitus/