Arenguprogrammi teine koolitus: Strateegiline juhtimine

Kuupäev/kellaaeg

05/02/2019 10:00 - 17:00

Ülevaade

Alustavate vabaühenduste juhtide arenguprogramm koosneb viiest koolitusest,  antud õppepäev on programmi osalejate teine kokkusaamine.

Koolitused on eeskätt suunatud viimaste aastate jooksul asutatud mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhatuse liikmetele. Programm pakub võimaluse leida kaasamõtlejaid ja koostööpartnereid teiste äsja ühenduse asutanud tegijate seast.

Tegevused viiakse ellu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel. Ühe inimese kulu kogu programmis on 280 eurot, millest osaleja tasub  99 eurot. Ühe koolituspäeva hind on 25 eurot. Sissejuhatava koolituspäeva hind 15 eurot. Registreeru juba täna!

Teise koolituse aeg: 5.veebruar 2019 kell 10:00-17:00
Hind: 25 eurot
Koht: 
Tallinnas Omavalitsusmajas, aadressil Sirge 2
Koolitaja: Toomas Roolaid, Võtmeoskus OÜ

Strateegiline juhtimine on vajalik selleks, et teha õigeid asju. Kui see teadmine puudub, võib juhtuda, et liigume innukalt vales suunas ja mida rohkem pingutame, seda hullemaks olukord läheb.

Soovime, et osalejate ühingud teeksid koolituse järel sisulise hüppe nende ühingute hulka, kes lisaks tundele ja tahtmisele tegutsevad läbimõeldult ja saavutavad konkreetse soovitud mõju mõistlikul moel. See ei ole tavalline, tegelikult isegi erandlik ja alustades on seda isegi lihtsam teha, kui juba pikemalt aega ebamääraselt tunnetuslikult tegutsedes.

Miks seda läbimõeldust on vaja?

– kvaliteetsemad ja sihtgrupile kasulikumad otsused
– päriselt on võimalik saavutada soovitud mõju või õigel hetkel muuta kurssi, kui lähenemine ei tööta
– lihtsam on leida rahastust, olgu tegu projektide või annetustega
– on päriselt mingi alus asjalike partnerite, liitlaste ja vabatahtlike kaasa tõmbamiseks

See küll kõik ei juhtu paari kuuga, seepärast igas plokis antakse kaasa tööriistad ja/või soovitused, kuidas antud teemat oma tiimis ja sihtgrupiga läbi arutada ja otsusteni jõuda.

Päevakava:

10:00-11:30 Strateegilise juhtimise põhilised mõisted ja lähenemised
Joonistatakse skeemi põhiliste mõistetega ja arutatakse, kas ja mille jaoks on ühte või teist vaja.Arutatakse selle üle, millisel moel strateegia läbi arutamine aitab tegutseda ja milline strateegia aitab päriselt ka juhtida ja milline ei aita. Hea koht, kus on igati õigustatud olla skeptiline.
11:30-11:45 Kohvipaus
11:45-13:15 Ühiskondlik mõju sõnastamine, mudeldamine ja hindamine
Pistame nina sisse ühiskondliku mõju kaudu mõtlemisse – vaatame, mis osas aitab soovitud mõju sõnastamine ja sinna jõudmise teekonna, nn muutuse teooria, läbi töötamine plaanida tegevusi ja teha strateegilisi valikuid. Siit avaneb ka hulk küsimusi ja arusaamisi sellest, mis info on organisatsioonil strateegiliseks juhtimiseks puudu. Osa sellest katame järgmistes plokkides, osa puhul arutame kohe, kust seda saada. Tööriistana räägime ühiskondliku mõju raportist ja ühiskondliku mõju hindamise ideedest.
Lisaks võib vaadata: https://sev.ee/wp-content/uploads/2017/06/kuidas-saavutada-maksimaalset-moju.pdf
13:15-13:45 Lõuna
13:45-15:15 Abivajaja profileerimine
Kõige sagedasem viga, mida teeb pea iga organisatsioon varem või hiljem on oma sihtgrupi või abivajaja mittepiisav tundmine ja valede eelduste tegemine. Vaadatakse tööriista, mille abil saab analüüsida abivajaja nn persona’t ja arutletakse, kellega ja mismoodi jõuda adekvaatse pildini. Ette rutates – oma sihtgrupi tundmine ja ka selle tööriista valdamine aitab hiljem teha ka turunduse, projektidega, annetustega jne seotud otsuseid.
15:15-15:30 Kohvipaus
15:30-17:00 Finantsmudel: esmased mõtted
Päris sageli jääb strateegiline juhtimine kinni vahenditesse. Selle asemel, et leida vahendeid vastavalt vajadusele, hakkavad rahavood suunama tegevust. Suures pildis on see üsna absurdne olukord. Siin põgusalt puudutatakse seda, mismoodi võiks alustav organisatsioon läbi mõelda on praegused ja tulevased rahavood nii, et ei jää kinni ühte või teise projekti või teenusesse. Lõplikke vastuseid siit ei tule, küll aga ideid, kuidas finantseerimise asja tiimis ja kogukonnas arutada ja mida arvesse võtta.

 Toomas Roolaid on üks Eesti mitmekülgsemaid koolitajaid ja konsultante, vabaühenduste ja sotsiaalsete ettevõtete nõustajaid ja uuenduslike õppimismeetodite juurutajaid. Toomas on Koolituslabori (http://www.koolituslabor.ee/) asutaja ja tegevjuht ning Avaliku Esinemise Akadeemia (http://avalikesinemine.ee) kaasasutaja ja nõustaja. Toomasel on kogunenud palju kogemust vabaühenduste strateegilise plaanimise prosessi nõustajana ning sotsiaalsete ettevõtete ärimudelite ja mõju hindamise nõustajana.

Teine pool Toomase tööst on teadmiste edasiandmise nõustamine. Toomas aitab eraettevõtetel ja ka vabaühendustel luua väljaõppe süsteeme ja nõustab/koolitab eksperte, kelle ülesandeks on õpetada kolleege.

Toomas on vabatahtlike päästjate ja merepäästjate katusorganisatsiooni Päästeliidu üks asutajatest ja pikaajaline nõukogu liige ning Vabaühenduste Liidu nõukogu liige. Varem oli Toomas ka MTÜ Tegusad Eesti Noored asjutaja ja juhatuse liige. Ühiskondlikku silmaringi on aidanud avardada ka pikaajaline kogemus seminaride arutelujuhi ja konverentside moderaatorina.

Vaata ka teisi koolitusi:
Sisenesin kodanikuühiskonda – kuidas edasi – 15.01.2019
Õigusruum ja juriidilised toimingud ühenduses – 21.02.2019
Ajajuhtimine ja meeskond – 15.03.2019
Eelarve ja raamatupidamine vabaühenduses – 20.03.2019

Lisainfo:
Gerli Veeleid gerli@heak.ee
+372 656 6522; +372 568 66218

Registreeru

Bookings are closed for this event.