Disainmõtlemine turismis ning toote ja teenuse arenduses, universaalse disaini põhimõtted ja nende rakendamine.