Eelarvestamine vabaühenduses

Kuupäev/kellaaeg

26/02/2020 10:00 - 17:30

Ülevaade

Vabaühenduste juhtide arenguprogramm koosneb kolmest koolitusest,  antud õppepäev on programmi esimene koolitus.

Koolituse aeg: 26.veebruar 2020 kell 10:00-17:00
Osalejad: 20 vabaühenduse juhatuse või meeskonna liiget, kes tegeleb ühenduses eelarvestamisega, teenuste/toodete hinnakujundusega, projektitaotluste finantspoolega. Koolitus ei õpeta algtõdesid vaid annab tööriistad ja õpetab neid efektiivsemalt kasutama. Ei sobi alustavale MTÜ-le.
Eeltöö: Vaata üle oma ühenduse majandusaasta aruanne, et tead kust mingid arvud on sinna tulnud ning võta see koolitusele kaasa (võib olla ka varasem aasta).
Võta kaasa: oma sülearvuti, saad kohapeal juba tabelitega töötada.
Koolitaja: Siiri Einaste, Majanduskoolituse OÜ
Hind:  25 eurot
Koht: Omavalitsusmaja, aadressil Sirge 2 Tallinn
Registreerimine: allpool oleva ankeedi kaudu

Finantskoolituse vajalikkust kinnitas Jaan Apsi uuring, mis viidi läbi Harjumaa omatulu teenivate ühenduste seas 2019.aastal: Tõendatavalt oli enim kasulik finantskoolitus, sest selle käigus jagatud abimaterjale kasutati teenuste pakkumise ja omatulu teenimise planeerimisel ning äriplaanide ja projektitaotluste koostamisel. Enim praktilist abi leidsid osalejad finantskoolitusel jagatud tööriistadest, mis aitasid omatulu teenimist planeerida ja teenuste arendamise ning pakkumuse osas otsuseid teha. Taoliste konkreetsete otsuste hulka kuulusid näiteks nii  teenuste hindade tõstmine kui pangalaenu võtmine.

Koolitusel on suur rõhk finantsprognoosidel. Kuidas neid koostatakse, mida tuleb silmas pidada, kuidas saab hindu kujundada, kuidas tabel ise genereerub kui algandmed sisestatud. Kas suudame tegijaid tasustada? Mis kulud on maksuvabad? Mis makse peab ühendus tasuma? Miks on vaja eelarvet, miks teha mitmeaastaseid prognoose? Kas oleme valmis oma tooteid/teenuseid turusituatsioonis pakkuma? Teooriale järgneb praktiline pool – valmivad ühenduse finantsprognoosid. Ühendusel on kohapeal tagasiside saamise ja lektoriga konsulteerimise võimalus.

Ajakava:

10.00 – 11.30 Vabaühenduse tegevusega seotud kulude ja tulude planeerimine.
Tegevusega kaasnevad maksud. Maksuvabad kulud ja hüvitised.
11.30 – 11.45  Kohvipaus
11.45 – 13.15  Toodete/teenuste hinnakujundus. Tasuvusanalüüs. Eelarve koostamine ja rahavoogude prognoosimine.
13.15 – 13.45  Lõuna
13.45 – 15.15  Ülevaade finantsaruannetest ja majandusaasta aruandest. Finantsprognooside koostamine
15.15 – 15.30  Kohvipaus
15.30 – 16.00  Teema jätkub.
16.00 – 17.00  Kokkuvõte koolituspäevast. Individuaalne nõustamine finantsprognooside koostamisel.

Siiri Einaste on Majanduskoolituse OÜ juhataja, konsultant ja koolitaja. Siiri omab töökogemust raamatupidamises, finants- ja projektijuhtimises, erinevate toetuste taotlemises ja toetustaotluste menetlemises, äriplaanide koostamises, eksperdina tööhõiveprojektides ning mitmetes avaliku-, mittetulundus- ning erasektori koostööprojektides. Tal on koolitaja- ja nõustamiskogemused alates 1995.a, on läbinud andragoogi (täiskasvanute koolitaja) koolitusprogrammi ja omab NLP Practitioner sertifikaati.

 

Vaata ka teisi koolitusi:
* Turundus vabaühenduses – kolmapäev, 25. märts 2020
* Ebaõnnestumiste meistriklass – reede, 17.aprill 2020 

Lisainfo:
Külli Vollmer,  kylli@heak.ee
+372 656 6522; +372 5114027

Registreeru


EST