Enesejuhtimise koolitus MTÜde liikmetele

Kuupäev/kellaaeg

06/03/2018 10:00 - 17:00

Ülevaade

Koolituse teemad:

• Miks on enesejuhtimine üks isiksusliku küpsuse põhilisi tunnuseid?
• Kuidas enda tunnete mõistmine aitab suurendada teadlikkust enda tegelikest vajadustest ning leida otsemaid teid nende rahuldamiseni?
• Kuidas vähendab tunnete mõistmine mentaalset vägivalda ning parandab seeläbi töökeskkonda ja omavahelisi suhteid meeskonnas?
• Miks on kasulik võtta vastutus enda tunnete eest?
• Kuidas emotsionaalne teadlikkus ja võimekus ennast juhtida suurendab meie mõjukust ja seeläbi edu läbirääkimistel, juhtimis ülesannet sooritamisel ja muudab meid üldiselt meeldivamaks inimeseks?
• Kuidas enda tundeid dekodeerida?
• Kuidas arendada endas adekvaatset eneseempaatiat (self-compassion)?
• Milline on lihtne, ent tõhus probleemilahendus mudel?
• Kuidas endast pingeid kiiresti maha laadida?

Koolituse tulemusel:

• Kasvab teadlikkus tunnete mõjust ning enda tegelikest vajadustest
• Areneb võimekus enda tundeid juhtida ning seeläbi suurendada enda sotsiaalset mõju
• Suureneb teadlikkus emotsioonide ja mentaalse vägivalla vahelistest seostest
• Paraneb oskus enda tundeid juhtida ning seeläbi vähendada isikliku stressitaset ja kasvatada võimekust mõjutada teisi
• Kasvab suutlikkus pääseda mõjule ning teostada edukamalt juhtimis ülesandeid või pidada läbirääkimisi
• Väheneb vastuvõtlikkus manipulatsioonile
• Kasvavad oskus probleeme kiiresti määratleda ning lahenduskeskne hoiak
• Paraneb võimakus pingeid endast mahalaadida ja ühest situatsioonist kiiresti teise ümber lülituda

Koolituse maksumus on 25 eurot. Kandideerimine koolitusele motivatsiooniankeedi alusel (vt all) kuni 22.veebruari kella 17ni. Kõikide koolitusele soovijatega võetakse ühendust!

***

 

Koolitaja Jaanus Kangur endast: Olen religiooni-antropoloog, kes viimased ligi viisteist aastat on tegelenud täiskasvanute koolitamisega. Inspiratsiooni ammutan erinevata kultuuride traditsioonidest ja kõige kaasaegsematest teadusavastustest. Meil on palju õppida põlistelt rahvastelt ja samas pidevalt avastada uusi teadmisi. Vana koos uuega võib luua tervikliku ja ajaülese harmoonia. Enda koolituste ülesehituses jaläbiviimises lähtun samuti erinevate vormide ja viiside ühendamisest. Minu koolitusi on tihti võrreldud stand-up komöödiatega, sest usun, et areng on seiklus.

 

 

***

Lisainfo:
Maret Lepiksaar
+372 656 6522
+372 522 1163
maret@heak.ee

Registreeru

Bookings are closed for this event.