Harjumaa tootmisettevõtete arenguprogramm 2017/2018

Kuupäev/kellaaeg

03/10/2017 09:00 - 16:15

Ülevaade

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koostöös Addenda OÜ-ga korraldab vahemikus oktoober 2017 – märts 2018 7-päevase

HARJUMAA TOOTMISETTEVÕTETE ARENGUPROGRAMMI

Eesmärk:
Arenguprogrammi eesmärgiks on Harjumaa väikeettevõtete juhtimise ja tootmise efektiivuse suurendamine läbi uute teadmiste ja oskuste saamise. Aasta pärast arenguprogrammi lõppu on osalenud ettevõtte lisandväärtus kasvanud 5%.

Sihtrühm:
– Arenguprogrammi sihtrühmaks on eelistatult Harjumaal Tallinna linnapiirkonnast väljaspool asuvad tootmisettevõtted, mille 2016 aasta töötajate arv on vahemikus 3-20 ja müügitulu 100 000 – 2 000 000 eurot.
– Arenguprogramm on mõeldud ettevõtte omanikule/juhile, lisaks teistele võtmeisikutele (nt. tootmisjuhile)
– Ühest ettevõttest saab arenguprogrammis osaleda kuni 2 inimest

Arenguprogrammi kava:

Toimumise aeg Teema ja eesmärk
I moodul

3. oktoober 2017

STRATEEGILINE JUHTIMINE JA PLANEERIMINE

Esimese mooduli teemaks on strateegia kvaliteet ning osalejad veenduvad, et valitud suund on õige. Esimene moodul on sissejuhatus järgmistesse moodulitesse, kus arendatakse suutlikkust oma valitud strateegia ellu viia. Koolitusmoodulis keskendutakse sihtrühma eripärast tulenevalt eelkõige osalejate strateegilise mõtlemise kompetentsi (Liedtka ja Mintzberg) arendamisele

II moodul

18. oktoober 2017

TOOTEARENDUS, LOOVUS JA INNOVATSIOON. EDUKAS TURUNDUS, MÜÜK, EKSPORT

Teises moodulis käsitletakse teemasid, mis loovad tootearenduse, müügi ja turunduse edukaks tervikuks.
Juhtimisaja leidmine igapäevase müügi operatiivseks juhtimiseks ja pikemajalise arendustegevuse jaoks on eriti suureks väljakutseks just mikro- ja väikese suurusega ettevõtetel.

III moodul

15. november 2017

TOOTMISKORRALDUS JA TOOTMISE JUHTIMINE

Kolmandas moodulis käsitletakse teemasid, mis aitavad luua strateegiast lähtuva efektiivse tootmiskorralduse. Tutvutakse ja rakendatakse lihtsaid parimaid praktikaid, mis kasvatavad märkimisväärselt tootlikust ilma suurte investeeringuteta. Toimub ettevõtte külastus ning tutvutakse parimaid praktikaid rakendanud ettevõtte tootmisega.

IV moodul

5. detsember 2017

VÄÄRTUSVOO TERVIKLIK JUHTIMINE

Paljudes situatsioonides konkureerivad tänapäeval omavahel pigem väärtus- ja tarneahelad kui üksikud ettevõtted. Neljandas moodulis tutvutakse praktikatega, kuidas väärtusvoogu ja tarneahelat tervikuna paremini juhtida. Neljas moodul tutvustab praktilise näite põhjal väärtusvoo kaardistust (Value Stream Mapping) kui ühte keskset LEAN metoodikat.

Mooduli käigus leitakse üles tõhustamisvõimalusi väärtusahelas. Määratletakse tehtud kaardistuse baasil parendusprojekte arenguvõimaluste realiseerimiseks.

V moodul

10. jaanuar 2018

MUUDATUSTE JUHTIMINE. MEESKONNA TÖÖ

Viiendas moodulis tutvutakse praktikatega, kuidas muudatusi ja arengut ettevõttes edukamalt juhtida. Osalejad saavad kasutada tuntud muudatuste juhtimise raamistikke eelmistes moodulites tuvastatud arenguvõimaluste edukaks juhtimiseks. Osalejad saavad teadmisi ja oskusi, kuidas enda meeskonda paremini juhtida. Kõik muudatused on seotud riskidega ning seepärast antakse osalejatele praktilisi teadmisi riskide maandamiseks.

VI moodul

7. veebruar 2018

TUGIPÄEV MUUDATUSTE JUHTIMISEL. ETTEVÕTTE KÜLASTUS

Mooduli eesmärgiks on toetada praktilist muudatuste läbiviimist osalejate juures. Osalejad saavad tagasisidet oma arengule koolitajalt ja teistelt programmis osalejatelt. Osalejad saavad harjutada coachingut kui ühte metoodikat arengu juhtimisel. Tehakse külastus edukasse ettevõttesse, mis sobib kokku osalejate profiiliga.

VII moodul

7. märts 2018

KOKKUVÕTTEV SEMINAR

Osalejad saavad tagasisidet oma arengule koolitajalt ja teistelt programmis osalejatelt. Osalejad jagavad saadud kogemusi ja tutvustavad saavutatud tulemusi. Osalejate tunnustamine.

Metoodika ja koolituspõhimõtted:
Programm koosneb seitsmest ühepäevasest koolitusmoodulist, mille vahele jääb piisavalt aega, et õpitut oma ettevõttes rakendada. Iga järgneva koolituse alguses toimub eelmisel korral antud kodutööde ülevaatus ja tagasiside andmine.
Programmi lahutamatuks osaks on arutelud, praktilised harjutused ja kogemuste vahetamine. Kahe mooduli raames toimub ka parimaid praktikaid rakendanud ettevõtete külastus.

Koolitaja:
Jari Kukkonen –  Addenda OÜ poolt kaasatud koolitaja, kellel on 22 aastat rahvusvahelist kogemust juhtimiskonsultatsioonide ja koolituste vallas: Lean, kuluefektiivsus, kvaliteet, strateegiad, eestvedamine. MBA – Süsteemi insener. Jari on tegelenud nii Eesti kui ka rahvusvaheliste ettevõtete motivatsioonisüsteemide ja strateegia loomise ja juurutamisega, lisaks tulemusjuhtimise mõõtesüsteemide tulemusliku rakendamisega.

Lisaks koolitajale kaasatakse programmi läbiviijateks praktikuid, kelle ülesandeks on ettevõtte külastuste läbiviimine ning kogemuse jagamine. Külastatavad ettevõtted selguvad programmis osalevate ettevõtete komplekteerumise järgselt ning need valitakse sarnaselt osalejate profiilile.

Arenguprogrammi maksumus:
Seitsmest moodulist koosneva “Harjumaa tootmisettevõtete arenguprogrammi” maksumus ühe osaleja kohta on 225 eurot (32.10 €/koolituspäev) ja see sisaldab koolitust, koolitusmaterjale, kohvi- ja lõunapause.

Koolituse koguväärtus* ühe osaleja kohta on kuni 1359 eurot!
*Arenguprogrammis osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA), mille suurus ühe osaleja kohta ettevõttest ei ületa 1134 EUR

Meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017 – 2023 projekti “Väikeettevõtja kasvuprogramm”  tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Arenguprogrammi kandideerimine:
Arenguprogrammi kandideerimiseks palume täita ANKEET hiljemalt 15. septembril 2017
Ankeeti esitades kinnitate oma valmisolekut osaleda programmis täies mahus ning teha kodutöid koolituste vahelisel ajal.

Lisainfo:
Koolitused toimuvad viiel korral Addenda OÜ koolituskeskuses (A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn).
Kahel korral toimub koolitus Harjumaa piires osalejatega kokku lepitavas asukohas.
Koolitus algab kell 9.00 ja lõpeb orienteeruvalt 16.15

Arenguprogrammis osalejatele väljastatakse tunnistus.

Lisainfo:
Ille Metsla
Ettevõtluskonsultant
Tel: 517 7246
E-post: ille[ät]heak.ee